Vroeger – Dichtebi’j

3-6-2015

3 juni 2015

Donderdagmiddag 3 juni kwammen de 22 leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschoele ‘De Trede’ van De Haule naor de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Dat ze daor kwammen was in et kader van et projekt ‘Vroeger-dichtbij’, een onderwiesprojekt dat al een peer jaor in de drie noordelike perveensies op basisschoelen uutveord wodt.

Et doel van et projekt is dat kiender, deur zels onderzuuk te doen, meer over de geschiedenis van heur eigen leefomgeving an de weet kommen. Veur dit projekt gaon kiender eerst foto’s maeken van oolde plakkies in heur dörp of ere biezunderheden die mit de geschiedenis te maeken hebben. Vervolgens gaon ze, mit heur foto’s, naor ooldere inwoners om te perberem bi’j heur meer an de weet te kommen over dat wat ze fotografeerd hebben. Al die aktiviteiten, en zeker de gesprekken, wo’n op film vaastelegd. Uuteindelik ontstaot op die wieze een biezundere film over de geschiedenis van et dörp die as ofsluting van et projekt, weer zien laoten wodt an de bewoners van et dörp, in dit geval De Haule.

In et projekt wodt de leerlingen angeven dat ok op ere plakken infermaosie opzocht en verzaemeld wodden kan. Zo gaon veul leerlingen in et Friestaelige pat van oonze perveensie op bezuuk naor Tresoar in Liwwadden. In de Stellingwarver dörpen gaon de kiender naor et dokementaosiecentrum van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop.

Veur de leerlingen van De Haule wodde disse weke veul infermaosie klaorlegd om in te zien, d’r wodde verteld over de speciaole webstee stellingia.nl én d’r kon vanzels even keken wodden in et uutgebreide dokementaosiecentrum van de SSR. Hiel biezunder, mar ok indrokwekkend was et veur de leerlingen om te zien dat sund kot alle materiaol van de Historische Veriening van heur dörp zorgvuldig beweerd wodt in de braandvri’je kluis van de Stellingwarver Schrieversronte.  (Foto’s: Immy Sloot)