Wark Dick Bakker en klokkestoelen trekt veul volk

Et is zo drok as wat in Berkoop (foto’s Lenus v.d. Broek)

Veul interesse bliekt d’r  tiedens de Eupen Stalperiode te wezen veur de twie tentoonstellings die bi’j de Stellingwarver Schrieversronte te bezuken binnen. Dat gelt in de eerste plak veur de prachtige eulievarfschilderi’jen van Dick Bakker van Ooldetriene. Op zien schilderi’jen wet Bakker de indrokwekkende netuur van de Braandemeer en de Rottige Miente in West-Stellingwarf op een kundige wieze zien te laoten. Hi’j lat de biezundere gebieden op een eigen, mar veural ok hiel herkenbere, wieze volledig tot heur recht kommen.  

Miniaturen Stellingwarver klokkestoelen

Ok veul interesse en wardering is d’r ok veur de miniaturen van twaelf Stellingwarver klokkestoelen. Die miniaturen wodden indertied deur Aaldert Alten van Noordwoolde maekt t.b.v. et vak Hiemkunde in et basisonderwies. Eerder warkte Alten mit as infermaant veur et vaktaele-onderzuuk van de Stellingwarver Schrieversronte. Hi’j vertelde mitwarker Sietske Bloemhoff over de bouw van de klokkestoel om zo alle begrippen die mit de bouw te maeken hebben te verdudeliken. Behalven dat die woorden allemaole opneumen binnen in et Stellingwarfs Woordenboek verschenen ze ok in een boek over de Stellingwarver klokkestoelen dat in 1988 uutgeven wodde.

‘Luudklokken en klokkestoelen in Stellingwarf

Intied is et krek nuumde boek al weer herwerstjaoren uutverkocht. Daoromme verschient eerdaegs een hiel ni’j boek, mit daorin niet alliend et – verni’jde – verhael over de Stellingwarver klokkestoelen, mar ok dat van de luudklokken in de regio. Daorveur zorgt Jan Koops van Oosterwoolde, die de laeste peer jaor daor uutgebreid onderzuuk naor dee en hiel veul gegevens ontdekte die an now toe niet bekend weren. Van et ni’je boek, dat veurzien wodt van veul oolde en ni’je foto’s, is begin september de prissentaosie.