‘Wat een keunst!’: veurlezen uut et ni’jste Tomke-boekien

 DSC_5285

Alle andacht is veur Tomke en die zien aeventuren! (foto: Lenus van der Broek)

DSC_5301

Tomke in ukkespeulplak ’t Anlopien in Hooltpae (foto: Lenus van der Broek)

In de eerste volle weke van juni is et op ukkegebied in de hiel Frieslaand een drokte van belang! Die weke wodt d’r sund jaor en dag de grote veurleesaktie holen in veerweg de meerste ukkespeulplakken en plakken veur kienderopvang. Ok in zowat alle Stellingwarver dörpen bin die weke veurleesvri’jwilligers in de weer om de kiender in de kunde te brengen mit de prachtige verhaelties over et joongien Tomke en zien kammeraoties Romke et hontien en de kangeroe Kornelia.

DSC_5308

Neeltje Lenting lest veur in ukkespeulplak Nijntje in Oosterwoolde (foto: Lenus van der Broek)

In hiel Frieslaand wodt d’r in meerdere taelen veurlezen, mit naeme in et Bildts, et Fries en et Stellingwarfs. De veurleesaktie wodt orgeniseerd deur et ‘Selskip foar Fryske tael en schriftekennisse’. In de Stellingwarven verzorgen zoe’n twintig vri’jwilligers van de Stellingwarver Schrieversronte de aktie, de koördinaosie d’r van is in hanen van Wikje Haan en Akkie Zeilstra.

DSC_5277

Femmie van Veen (links) lest veur in ukkespeulplak ”t Anlopien’ in Hooltpae. Ok koördinater Wikje Haan maekt dit gezellige gebeuren mit (foto: Lenus van der Broek)

 Behalven dat d’r uut et ni’jste Tomke-boekien veurlezen wodt, wodt d’r in disse kontreinen in die weke ok veurlezen uut de boekies ‘Muske Tiemen’ van Christine Mulder en ‘Muske en Fret’ van Herma Egberts. Et ni’je Tomke-boekien ‘Wat een keunst!’ is een uutgifte van de Afûk in Liwwadden en wodde in et Stellingwarfs vertaeld deur Sjoukje Oosterloo. ‘Tomke’ verscheen kotleden veur de achtste keer in et Stellingwarfs. De Stellingwarver Schrieversronte stelt alle jaoren veur alle Stellingwarver ukken een exemplaor van et boekien beschikber.