Wethoolders wies mit ‘Vissen, amfibienen en reptielen in Stellingwarf’

Priss. Vissenboek, 1

Auteur Henk Jager overhaandigt de eerste twie exemplaoren van zien boek ‘Vissen, amfibienen en reptielen in Stellingwarf’ an de beide Stellingwarver wethoolders van kultuur Sierd de Boer (rechts) en Frans Kloosterman (midden). Foto: Lenus v.d. Broek. 

Priss. 7-2-15

Van links naor rechts: netuurfotograaf Klaas van der Veen, wethoolder Sierd de Boer, auteur Henk Jager en werhoolder Frans Kloosterman. Foto: Lenus v.d. Broek

Serge, 7-2-15

Troebadoer Serge Epskamp verzorgde tiedens de middag een mooi optreden mit lieties in et Aachterhoeks en in et Stellingwarfs. Foto: Lenus v.d. Broek. 

‘Een belangrieke uutgifte in een belangrieke serie Stellingwarver netuurboeken,’zo leut veurzitter Ype Dijkstra oflopen zaoterdagmiddag 7 feberwaori weten bi’j de prissentaosie van de ni’jste uutgifte van de Stellingwarver Schrieversronte. Hi’j doelde daormit op et boek ‘Vissen, amfibienen en reptielen in Stellingwarf’ van Henk Jager uut Berkoop. De eerste beide exemplaoren van dit prachtig uutgeven boek wodden deur de auteur uutrikt an de beide Stellingwarver wethoolders van kultuur Sierd de Boer (Stellingwarf-Oostaende) en Frans Kloosterman (Stellingwarf-Westaende). Beide manluden gavven an slim inneumen te wezen mit disse ni’jste uutgifte van de Schrieversronte. Bi’j et lezen van et konsept was beide wel dudelik wodden hoe belangriek ok disse uutgifte weer is veur de eigen Stellingwarver streekkultuur. Veur Jager was dit et twiede diel in de serie netuurboeken; in 2006 verscheen van zien haand ‘Et Stellingwarver plaanteboek’. Krek as bi’j et plaanteboek zorgde opni’j netuurfotograaf Klaas van der Veen uut Meppel veur professionele foto’s.

De feestelike bi’jienkomst in et gebouw van de Schrieversronte wodde bi’jwoond deur roem vuuftig belangstellenden. Veur een muzikaol intermezzo zorgde Serge Epskamp van Zaandhuzen.

Et ni’je boek is op A-4 fermaot, telt 120 bladzieden en kost € 17,50. Veur de opmaek van et boek zorgde Schrieversronte-mitwarkster Trijnie Telkamp. Et boek wodde drokt deur Printbase b.v. uut Suntjehannesge.