Winterveurleesaktie mit mediaboekien

Veurlezen in Wilgenstede

Femmie van Veen lest veur in Wilgestede (foto: Lenus v.d. Broek)

Tiedens een feestelike middag wodt kommende donderdag et ni’je Stellingwarver mediaboekien Op ’e luuster staon prissenteeerd. Op de cd van et mediaboekien bin een flink tal Stellingwarver verhaelen en lieties te heuren. Et mediaboekien is koppeld an et veurleesprojekt veur oolderen zoas dat al een stokmennig jaoren lopt, en dat now veerder uutbreided is.

Zorginstellings, verpleeghuzen en kleine dörpen

De jaorlikse veurleesaktie veur oolderen is in de wintertied, en is dit keer van 9 t/m 11 meert. Een groep van zoe’n twintig vri’jwilligers van de Stellingwarver Schrieversronte gaot in die winterveurleesweke naor alle Stellingwarver zorginstellings en verpleeghuzen en naor De Menning in Wilhelminaoord. Dit jaor gaot de veurleesaktie ok uut aende veur oolderen die nog thuus wonen kunnen, mar die wel (diels) ofhaankelik binnen van thuuszorg. Mit naeme de kleinere dörpen wo’n now ok bezocht deur de veurlezers; verschillende kontaktadressen in de dörpen bin daor al over benaoderd. Dat de Stellingwarver Schrieversronte de aktie now op disse wieze uutbreiden kan, is meugelik maekt extra financiële steun van Stichting Bercoop Fonds. Veur et feestelike uut aende gaon van disse verni’jde anpak bin veur 10 meert oolderen uut kleinere dörpen nuugd.

Verhaelen van H.J. Bergveld, Johan Veenstra en Klaas van der Weg

Op ’e luuster staon zal tiedens de veurleesweke deur de veurlezers an alle zorginstellings, verpleeghuzen en kleine dörpen uutdield wodden, zodat de bewoners ok buten de veurleesweke omme naor Stellingwarver verhaelen en lieties luusteren kunnen.

Op de cd bin verhaelen te heuren van drie Stellingwarver schrievers. Om te beginnen is dat de bekende Stellingwarver schriever Johan Veenstra uut Ni’jhooltpae. Hi’j lest twie van zien eigen verhaelen veur: ‘Op ‘e fiets vot’ en ‘De pries’. Die beide verhaelen kommen uut zien hiel bekende verhaeleboek ‘Lamert en Lutske’. Van de belangrieke schriever van vroeger H.J. Bergveld (uut Appelsche; 1902-1966) bin drie haost klassiek te numen verhaelen te beluusteren: ‘Balstiender as scheiding’, ‘Agatha’ en ‘Fesoen’. Bergveld zien verhaelen op disse cd bin inlezen deur de bekende veurlezeresse Femmie van Veen, van Hooltpae.

De dadde schriever daor wark van te heuren is, is Klaas van der Weg (1916 – 1995). Van der Weg was indertied behalven vaaste infermaant in Ni’jtriene veur et projekt Stellingwarfs Woordeboek ok beheurlik aktief as Stellingwarver schriever. Hi’j kreeg veural bekendhied om zien kruderige stokkies die hi’j onder de rebrieksnaeme ‘Daegeliks dinkies’ veur et locht brocht. Hi’j schreef ze deurgaons in et tiedschrift ‘De Ovend’. Naoderhaand bin die bi’jdregen tot een bundel van mar liefst vuuftig stokkies brocht onder de titel ’Daegelikse dinkies’. Dit bin de stokkies van him die op de cd staon: ‘Jouke en Jeltien’, ‘De Botterfebriek’, ‘Hielke’, ‘Et Wrattien’ en ‘De tuunslange’. Van der Weg zien ‘Daegelikse dinkies’ bin veur de cd inlezen deur Klaas Dijkstra van Langedieke, de man die ok de hieltied materiaol anlevert veur de webstee stellingwerf-heemkunde.nl t.b.v. et vak hiemkunde op ‘e basisschoelen.

Lieties van Henk Bloemhoff

De verhaelen op de cd wo’n ofwisseld mit drie bekende Stellingwarver lieties van Henk Bloemhoff: ‘Hujjinge’, ‘Oolde Plaetse’ en ‘Waor de Lende’. Hi’j zong ze veur de gelegenhied opni’j inzongen, mit eigen gitaarbegeleiding. De woorden van ‘Waor de Lende’ bin trouwens van Martinus Bakker, van Noordwoolde (1926 – 1996; schoelnaeme: Jouk).

De cd duurt roem een ure, in et boekien staot van alles over wat d’r op ‘e cd te heuren is, mar ok vien ie d’r alderhaande infermaosie in over de Stellingwarver regio. De opnaemen van de verhaelen en lieties bin maekt bi’j Casco Songs van Serge Epskamp in Zaandhuzen, wiels de vormgeving verzorgd is deur Alain ter Schuur uut Wolvege.

Op ’e luuster staon komt ok in de losse verkoop, en kost € 10,00.