Zoe’n 600 meensken kwammen naor de tentoonstelling ‘De Twiede Wereldoorlog in de regio’

De Blesse, 14415

Vanof 13 april tot en mit 26 april was d’r bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop de tentoonstelling  ’De Twiede Wereldoorlog in de regio’. Mit mekeer tegen de zeshonderd meensken kwammen naor Berkoop om die unieke tentoonstelling te bekieken. Roem twiehonderd d’r van weren leerlingen van tien basisschoelen uut beide Stellingwarven. Veur heur bezuuk was een speciaole lesbrief ontwikkeld, zodat alle verschillende onderwarpen van de tentoonstelling goed an bod kwammen. De leden van de warkgroep die de tentoonstelling inricht hebben, weren Hendrik Betten, Roelof Dragt, Pieter de Jong, Jan Menger en Jan de Vries. Zi’j weren ok tiedens de eupeningstieden altied bi’j de tentoonstelling betrokken,  zodat mit naeme de leerlingen mit heur eventuele vraogen bi’j heur terechte konnen. Soms kwam et ok veur dat ooldere bezukers spontaon de kiender vertelden over heur herinnerings an de periode 1940-1945. Die verhaelen maekten uteraord veul indrok. Uut de reakties het blieken daon dat d’r, bi’j de schoelen liekegoed as bi’j de ere bezukers, ommeraek veul wardering veur de tentoonstelling was. (Foto: Sietske Bloemhoff)