111. Et is ok altied wat

tuun-noordwoolde

Tiedens de sutelaktie zag Annie Dedden disse stien mit een Stellingwarver tekst in een mooie tuun in Noordwoolde. Now schrieven we in et Stellingwarfs altied ‘et’ in plak van ‘het’, mar is zoe’n tekst op een dikke balstien now niet een aorig idee? Nommer 111 al weer in de serie stellingwarfs in et ‘wild‘!