Trijnie van de Schrieversronte mit pensioen

img_7700  img_7702

Links: Trijnie krigt o.e. een mooie bos bloemen van SSR-veurzitter Jan Baas

Rechts: Kollega Immy geft een ofscheidskedo uut naeme van alle kollega’s en kollega-vri’jwilligers

Naodat ze roem dattig jaor bi’j de Stellingwarver Schrieversronte warkt het, gaot Trijnie Telkamp (64) mit ingang van november mit pensioen. Donderdag 15 september was et heur laeste warkdag en was d’r om die reden een feestelik ofscheid veur Trijnie orgeniseerd. Veurzitter Jan Baas zorgde veur een biezundere toespraoke hielemaole op riem, dat slim wardeerd wodde deur iederiene. Daornao hadde direkteur Sietske Bloemhoff veul goeie woorden veur Trijnie, die al die jaoren slim plichtsgetrouw heur wark dee en heur slim inzet het veur mit naeme de opmaek van et tiedschrift De Ovend. Anslutend overhaandigde kollega Immy Sloot een kedo uut naeme van alle kollega’s, vaaste kollega-vri’jwilligers en oold-kollega Henk Bloemhoff. Nao de gezellige bi’jienkomst gong de laestnuumde groep nog mit mekeer uut eten bi’j ’t Hof in Berkoop. Dat etentien en een kevot mit inhoold wodde Trijnie Telkamp anbeuden deur de Stellingwarver Schrieversronte.

img_7707

Mit mekere uut eten mit kollega’s en kollega-vri’jwilligers, v.l.n.r: Jan de Vries, Saskia Douma, Kiena Bouwer, Trijnie Telkamp, Rosa Bosma, Immy Sloot, Sietske Bloemhoff en Ankie Verbaan. Op ‘e foto ontbrekt oold-kollega en vri’jwilliger Henk Bloemhoff, die vanwegens ere verplichtings d’r niet bi’j wezen kon.