120 meensken genieten van Stellingwarver aovend

  

Veur een schitterend optreden zorgden de leerlingen van groep 6, 7 en 8 van De Lamer (foto’s: Lenus v.d. Broek)

Rond de 120 meensken kwammen zaoterdag op de Stellingwarver aovend in Ooldelaemer of. Dat was een geweldige opkomst daor de orgenisaosie dan ok dikke tevreden mit was. Datzelde gul ok veur et slim ofwisselende pergramme, want daor geneut et pebliek van begin tot aende van.

Schrieversronteveurzitter Klaas van Weperen eupende de aovend (foto: Lenus v.d. Broek)

Naodat de aovend eupend was deur Schrieversronteveurzitter Klaas van Weperen uut Oosterwoolde leuten de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van basisschoele De Lamer een schitterende daans- en expressieveurstelling zien. Ien van de onderwarpen in de veurstelling was de Braandemeer mit een Stellingwarfs lied en daans- en expressievormen, mit ondersteuning van prachtige beelden op de aachtergrond. O.l.v. daans- en expressiedocente Lianne Jacobs uut Appelsche was daor in de weke veurofgaonde an de Stellingwarver Dag an warkt.

Sfeervolle meziek van ‘Kommer en Geklach’ (foto: Lenus v.d. Broek)

Et smatlappekoor ‘Kommer en Geklach’ uut Spange zorgde daornao veur een sfeervol optreden mit bekende en minder bekende lieties. Et koor leut ok Stellingwarver lieties heuren, zoas et bekende ‘Waor de Lende’ en et Stellingwarfs Volkslied. Dat laeste wodde deur de hiele zael mitzongen.

Wille mit Freddie de Vries (foto: Lenus v.d. Broek)

Spoorloos

Veur een fantastisch optreden zorgde schriever Freddie de Vries. Zien inleidende verhael en zien daorop volgende ere verhaelen; et was allemaol humor van de bovenste plaanke. Een tal van zien verhaelen bleken heur of te speulen in Ooldelaemer, zoas et slim vermaekelike Spoorloos, waorin prissentater Derk Bolt naor et dörp komt. De kombinaosie van prissentaosie en dreuge humor van de schriever uut Hooltpae maekte dat de zael et now en dan uutgierde van et lachen.

Stellingwarver ienakter deur kundige tenielspeulders (foto: Lenus v.d. Broek)

Ok de tenielklub van de dörpen kwam mit ’Boer, jow varken het mien hond beten’ mit veul humor om de hoeke kieken. De Stellingwarver ienakter wodde mit veul vaosie brocht en de kerakters in et stok wodden op kundige wieze deur de speulders naor veuren brocht.

Oostaende

De aovend wodde prissenteerd deur Hendrik Fokkema van Sunnege, hi’j is de siktaoris van de Stellingwarver Schrieversronte. De Stellingwarver Dag wodde orgeniseerd deur de verienings van Plaetselik Belang van Ooldelaemer en van Ni’jlaemer en de Stellingwarver Schrieversronte. Over twie jaor wodt de Stellingwarver Dag opni’j orgeniseerd, dan in een dörp in Stellingwarf-Oostaende.