160. Iegepoeledijk

  

Dit keer weer es een hiele biezundere naeme veur Stellingwarfs in et ‘wild’. Et gaot om de Iegepoeledijk in Langedieke. Et woord ‘iegepoele’ komt ok veur in Oosterwoolde, zo is de uutleg d’r van te lezen in et Veldnaemeboek van Oosterwoolde, dat verleden haast verscheen. In dat boek is bi’j die verklaorig te lezen dat ‘iegel’ in et Drents bloedzoeger betekent; zo komt ok de veldnaeme ‘Iegelpoel’ in Eext veur. Vermoedelik is et woord ‘iegel’ in et Stellingwarfs verleuren gaon, mar komt et in elk geval in twie veldnaemen nog veur. In et veldnaemeboek van Oosterwoolde wodt veerder angeven dat bloedzoegers vroeger een grote ekenomische weerde hadden i.v.m. de geneeskunde; meensken wussen welke poelen ze in zatten en vongen ze om an dokters te verkopen… De Iegepoeledijk is et stokkien weg tussen de Stokdijk en De Bult.