163. In et hoolt

  

De tennisverieninge van Hooltpae hiet In et hoolt. Dat is een hiele toepasselike naeme, want de tennisbaenen van de verieninge liggen lekker beschut  in de bos! Disse foto’s bin van Johan Veenstra, mar ok Freddie de Vries gaf de naeme deur veur de rebriek Stellingwarfs in ’t ‘wild’.