164. Een dorpien mit een oold verleden

Waor aj’ Berkoop ok inrieden, ie kommen altied een bod tegen mit een riempien d’r op van Lamkje Hof-de Boer. De nommers 139 en 149 uut disse serie lao’n al twie veurbeelden zien. Dit bod staot an de Wolvegesterweg. Ie kommen et tegen aj’ vanof Ni’jhooltpae naor Berkoop rieden. (Foto en Tekst: Johan Veenstra)