167. De tael van et hatte

Twie van de 32 Under de toer/LF2018 projekten wo’n in de Stellingwarven opvoerd. Et eerste projekt was et straottheater De Verdwenen Peerden dat op 3 en 4 augustus mit hiel veul sukses opvoerd wodde in Ni’jberkoop en Berkoop. Op 5 en 6 oktober is et de beurt an De tael van et hatte, een theatraole kuiertocht van een ure deur Der Izzerd. Op ‘e foto et beeldmark van et projekt. Et staot op ‘e hoeke van de Slingerweg en de oolde rieksweg in Hooltwoolde en is maekt deur Co van Geene.