Freddie de Vries zingt over peerd

’Ok et beste peerd stroffelt wel es’. Dat is de titel van et boek mit verhaelen van Freddie de Vries dat oflopen zaoterdag verscheen. Veurdat et liekewel an de eupening van de aovend toe was, zorgde de schriever uut Hooltpae veur een opmarkelike verrassing. De Vries bliekt niet alliend een goed schriever te wezen, mar ok nog es een niet onverdienstelik zanger. Tegere mit zien zwaoger die him op akkordeon begeleidde, zong Freddie de Vries, as ruter te peerd, de bekende hit van jaoren leden ‘Er staat een paard op de gang’.

De stemming van de aovend zat d’r daormit al goed in, nog veur et pergramme eupend wodde deur Schrieversronteveurzitter Klaas van Weperen. Die hadde et boek al van teveuren even lezen kund, en vertelde o.e. over ien van de verhaelen uut et boek. Een verhael van een hiel schoft leden doe de bewoners van Hooltpae en Ni’jhooltpae et an de stok kregen mit mekeer en op ’e voest gongen. Op dat verhael reageerde Johan Veenstra die zien kollega van Hooltpae waorschouwde. Ok die reactie is in et boek te lezen. Et liekt d’r trouwens op dat disse oold zeer nog de hieltied niet verwarkt is, d’r bin alderdeegst plannen veur ni’je akties.

Uteraord vertelde Freddie de Vries ok zels twie van zien verhaelen uut zien boek. De overvolle zael van Wever in Hooltpae, mit roem honderd belangstellenden, hadde zo een prachtige aovend mit mekeer waor nog lange over napraot wodden zal.

  

Linsk: Freddie en Kees Kupers, rechts mit zien bruur Johan

De Stellingwarver Schrieversronte dee goeie zaeken, alle boeken die mitneumen weren veur de verkoop, raekten in iene goeze op. Et eerste exemplaor van ’Ok et beste peerd stroffelt wel es’ was veur De Vries zien kammeraod Kees Kupers. Et omslag het een mooie akwarel van Johan de Vries, veur de vormgeving zorgde Bauke Visser Koenders. Foto’s: Lenus v.d. Broek