207. de Scheuf

In Woonzorgcentrum LindeStede in Wolvege bruken ze veul Stellingwarver naemen veur verschillende ruumten in et gebouw. Dat is vanzels hiel mooi, mar jammer is et dat daor niet altied de juuste zorg an besteded is. Want zo is et Nederlaanse woord ‘schoof’ in et Stellingwarfs ‘vertaeld’ naor ‘scheuf’. En dat woord bestaot in dit verbaand hielemaole niet! Een ‘schoof’ wodt in et Stellingwarfs een ‘gaaste’ nuumd wodt. Dat is een verzaemeling van bi’jglieks zes tot acht bossen stro die tegen mekeer op et laand anzet wodden, zodat et stro bi’j een bujje regen niet al te nat wodt. En zoe’n bos wodt dan meerstal een ‘garve’ nuumd. Wie wet passen ze daor in Lindestede et woord nog es an, want is ‘gaaste’ ok niet veul mooier om in dat woonvrundelike centrum te bruken?