208. ’t Hekkien

‘Et was soms wat lastig om de bodden mit naemen goed op ‘e foto te kriegen’ vertelde Annie Dedden, die veur de serie foto’s va Stellingwarver naemen in Woonzorgcentrum Lindestede zorgde. ‘Et glom soms zo, dat et me niet altied goed lokte. De naeme ’t Hekkien is daoromme niet hielemaole scharp op ‘e foto kommen!’