219. Douwe en Rinkje’s reed


In Der Izzerd staot an de Ruskemadenweg een eigen straotnaemebottien mit de naeme Douwe en Rinkje’s reed. ‘Reed’ is van ooldsher de Stellingwarver benaeming veur eem zaandweg of een oprit naor een huus. In dit geval gaot et om de reed van de femilie Smitstra. De foto mit gegevens veur ‘Stellingwarfs in ’t wild’ wodden toestuurd deur Femmie van Veen van Hooltpae.