226. Johannes Visser zien plakkien

De Lende is niet zomar een mooi reviertien. In vroeger daegen was daor et zwembad van Ni’jhooltpae. D’r stonnen zels badhokkies. Johannes Visser was daor de badmeester. Johannes was een held! Hi’j reddede in december 1925 zes meensken uut een wak en kreeg daor een getuugschrift en een bedrag van honderd gulden veur van et Carnegie Heldefoons. Op et plak van et oolde zwembad is now een netuurbelevingspunt, dat in meie 2019 eupend wodde deur burgemeester André van de Nadort van West-Stellingwarf. Et is hiel toepasselik dat et de naeme Johannes Visser zien plakkien kregen het! (Foto en tekst: Johan Veenstra)