Warkwinkel Veurlezen het goed voldaon

image4-001

Schriefster Riemkje Hoogland het tal van tips angaonde et veurlezen uut Tomke an ukken.

Kotleden wodde in et gebouw van de Schrieversronte in Berkoop een warkwinkel ‘Veurlezen’ holen. Die warkwinkel wodde alle vri’jwilligers die mitdoen an de verschillende Stellingwarver veurleesakties anbeuden deur It Selskip foar Fryske Schriftekennisse. Dit ‘Selskip’ orgeniseert al sund jaor en dag de Friese veurleesweke in juni; in die weke wodt veural veurlezen an ukken uut et boekien ‘Tomke’ dat jaorliks verschient. De Schrieversronte het him een jaor of wat leden bi’j disse prachtige aktie ansleuten en ok in zowat alle Stellingwarver ukkespeulplakken en plakken veur kienderopvang wodt in juni uut Tomke veurlezen. De Schrieversronte stelt ok al weer zoe’n zeuven jaor et Tomke-boekien, dat uutgeven wodt deur de Afûk, veur alle ukken beschikber. Veur de Stellingwarver vertaeling van Tomke zorgt Sjoukje Oosterloo uut Drachten. De veurleesaktie wodt in Oost-Stellingwarf koördineerd deur Akkie Zeilstra van Raevenswoold, wiels Wikje Haan uut Oosterwoolde de orgenisaosie in West-Stellingwarf veur heur rekening nemt.

image0-002

Geeske Frieswijk (links) van It Selskip faor Fryske Schriftekennisse is dé grote moter aachter et Tomke-veurleesaktie in juni

Tiedens de warkwinkel vertelde schriefster Riemkje Hoogland over waor as veurlezers allemaole mit te maeken kriegen kunnen. Wat doej’ as kiender inienen ofleided binnen, en waor moej’ rekening mit holen as et om de alderkleinsten gaot. ‘Maek gebruuk van verschillende aorige attributen,’ raodde ze an. ‘Dit jaor is et thema van et ni’je Tomke-boekien ‘Keunst’, maek bi’jglieks gebruuk van een mooie ‘Keunstdeuze’, waor van alles inzitten kan.’

image2-001

Wat et ok altied goed dot, is de een ‘verteljasse’, daor aj’ van alles in verbargen kunnen, en die aj’ de hieltied anpassen kunnen naor et thema, of naor et seizoen:

image9-001

Nao heur uutleg en tips zette Hoogland de veurlezers an et wark, in groepies van twieje mossen stokken tekst uut speciaol uutzochte Stellingwarver verhaelen veurbereided wodden.

image5-001

image8-001

image3-001

Daornao  lazzen alle veurlezers heur stokkies tekst die in twietallen veurbereided weren an mekaander veur en wodden veural alle goeie veurbeelden daoruut be- en toelocht. Want et wodde mitien dudelik dat d’r an de Stellingwarver veurleesakties arg goeie veurlezers mitdoen… Van de kaante van Frieswijk en Hoogland was daor dan ok ommeraek veul wardering veur. An et aende van de warkwinkel bleek dat alle goeie veurleestips, alle idenen om et hiele gebeuren henne, en et mit mekeer uutwisselen van erverings de veurlezers arg goed voldaon het. Et ligt dan ok in de bedoeling om mit een jaor opni’j een Warkwinkel Veurlezen te orgeniseren. Mit een peer weken verschient et alderni’jste Tomke-boekien.

Foto’s: Sietske Bloemhoff