Prissentaosie ‘Bergveld lest veur uut eigen wark’

Op 22 meert was in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte de prissentaosie van et boek Bergveld lest veur uut eigen wark. Et eerste exemplaor van dit biezundere boek wodde uutrikt an Hans Gerritsen, hi’j is de ni’je veurzitter van de Nedersaksische streektaelorgenisaosie SONT. Et twiede en dadde exemplaor was veur Piet en Jan Harmens Bergveld, zeunen van de in 1966 overleden belangriekste schriever in et Stellingwarfs van veur de oprichting van de Stellingwarver Schrieversronte.

DSC_2007 (1)

Bergveldkenner Henk Bloemhoff verzaemelde alle in et 320 bladzieden dikke boek opneumen wark van Hendrik Johannes Bergveld, en schreef de inleiding.

DSC_2016

Schrieversronte-veurzitter Ype Dijkstra overhaandigde de eerste exemplaoren van et ni’je boek. Links Hans Gerritsen, rechts Jan Harmens en Piet Bergveld.

DSC_2024

SONT-veurzitter Hans Gerritsen is vandaege-de-dag borgemeister van Haoksbargen. Eerder was hi’j dippeteerde van de perveensie Grunningen en zette him ok doe al in veur de veerdere erkenning van et Nedersaksisch. Ok op dit mement spant hi’j him, tegere mit o.e. dippeteerde Rein Munniksma van de perveensie Drenthe, opni’j in veur die zo belangrieke erkenning.  

DSC_2021

Jan Harmens en Piet Bergveld toonden heur ommeraek inneumen mit et verschienen van ‘Bergveld lest veur uut eigen wark’. Op et schoelebod aachter heur is et reklamebiljet te zien t.b.v. ‘De oolde pook’, et eerste boek in et Stellingwarfs mit riempies en verhaelen van H.J. Bergveld. Et boek verscheen in 1971 en wodde uutgeven deur de Kulturele Raod van Oost-Stellingwarf. Een jaor laeter wodde de Stellingwarver Schrieversronte opricht.

DSC_2012

Tiedens de inleiding van dr. Henk Bloemhoff op 22 meert angaonde et wark van Hendrik Johannes Bergveld las Femmie van Veen van Hooltpae gedichten en fragmenten van verhaelen uut et ni’je boek veur.

Bovenstaonde foto’s wodden maekt deur Lenus van der Broek.

Een uutvoeriger verslag over disse biezundere middag is te lezen op de webstee www.stellingwarfs.nl. Et ni’je boek telt 320 bladzieden, is veurzien van een had kaft en kost €19,50.