334. Leegemaad

In Oosterwoolde kregen in een hiele wiek de straoten indertied historische naemen. Et gaot om zonuumde veldnaemen, en in dit geval van maoden. Maoden bin hoeken grös- en mit naeme hujlaand; et woord wodde daor eertieds in hiel Stellingwarf veur bruukt. Spietig genoeg wodde bi’j de straotnaemen in Oosterwoolde ‘maod’ vertaeld in et Nederlaans, mar in een peer naemen is et eerste diel in et Stellingwarfs anholen. Zoas in dit geval in Leegemaad, al hadde dat vanzels gewoon Legemaad wezen moeten… ‘Lege’ dudet hier op ‘laag gelegen’, en niet, zoas wel es docht wodt, op et Nederlaanse ‘leeg’. (Foto en tekst: Sietske Bloemhoff)