339. Driessenpoolder

In en bi’j de Lendevallei bi’j Wolvege bruukt It Fryske Gea de Stellingwarver naemen van o.e. een tal poolders. Eerder in disse serie zaggen jim daor al twie veurbeelden van. Zo staon d’r twie infermaosiebodden mit de naemen Catspoolder en Lendepoolder. Van de Catspoolder staot op een eer plak nog een twiede bod, zie de foto hiernaost. Hiel mooi is dat juust op dit bod een topografische kaorte plaetst is mit meer veldnaemen (zie boverste foto). Behalven de Catspoolder zels en de Lendepoolder staot daor o.e. ok de Driessenpoolder op.

(Foto’s en gegevens: Henk Jager)