340. Helomapoolder

De Helomapoolder is een ere Stellingwarver naeme die op iene van de infermaosiebodden van It Fryske Gea in de Lendevallei bi’j Wolvege staot. Et is arg mooi dat disse perveensiaole netuurklup bewust keuzen het veur et bruken van naemen in de tael van de streek. Zoas et vanzels ok de naeme De Lende bruukt, mar die naeme is liekewel, krek as alle ere Stellingwarver ‘waeternaemen’ sund 15 meert 2006 de officiële, deur de perveensie vaaststelde, naeme. Zoas dat ok gelt veur bi’jglieks De Kuunder en de Opsterlaanse Kompagnonsvaort.

(Foto: Henk Jager, tekst: Sietske Bloemhoff)