Fleurig uutstappien passeniel Schrieversronte

DSC workshop

Oflopen deensdag was et kantoor van de Stellingwarver Schrieversronte dichte i.v.m. et jaorlikse reisien van et passeniel. Dit keer gong de reize naor et Drentse Runen waor mit mekeer o.e. een gezellige en kreatieve warkwinkel ‘Mozaieken maeken’ volgd wodde. Mit veural veul plezier én inzet wodden biezundere risseltaoten behaeld, zoas op de foto te zien is! Jim zien van rechts naor links Trijnie Telkamp (DTP o.e. De Ovend), Immy Sloot (financiële en ledenadministraosie), Saskia Douma (archief en Kenniscentrum), Rosa Bosma (huushooldelike dienst) en Sietske Bloemhoff (direkteur). Mit mekeer wodde an et aende van de dag weerommekeken op een slim fleurig en kammeraodschoppelik uutstappien.