Mar liefst veertig keer ‘Van schossel tot slingerpad’

Ondertussen is de inzendtermien van wark veur de wedstried haandboekbienen verstreken. Veur disse manifestaosie, waorvan et risseltaot te zien wezen zal in de keunstroute Eupen Stal, bin mit mekeer mar liefst veertig haandinbunnen boeken binnenkommen. De orgenisaosie, die in hanen is van de Stellingwarver Schrieversronte i.s.m. de stichting Handboekbinden, is dikke tevreden mit dit risseltaot. Neffens veurzitter Jan Bosch van laestnuumde stichting is et tal inzendings veer boven et gemiddelde van wat gewoonlik et geval is bi’j dit soorte van manifestaosies. Et is veur et eerst dat een manifestaosie haandboekbienen van dit fermaot in et noorden van et laand holen wodt.

Alle boeken liggen now bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop en bin intussen allegere fotografeerd t.b.v. een speciaole katalogus. Veur de in te bienen boeken bin losse katerns bruukt van et ni’je keunstboek ‘Van schossel tot slingerpad’. Dat boek en de katalogus wo’n op de morgen van de eupeningsdag van Eupen Stal, op zaoterdag 12 juli, prissenteerd.

Et pebliek van Eupen Stal zal uut alle veertig inzendings de, in heur ogen, mooiste drieje kiezen. De maekers daorvan kriegen an et aende van Eupen Stal een speciaole pries uutrikt.

Tiedens de hiele periode van Eupen Stal zullen alle weekaenden warkwinkels haandboekbienen verzorgd wodden deur meensken van de Stichting Handboekbinden. Die warkwinkels wo’n holen in de hal van et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte.