Prissentaosie bi’j Schrieversronte goed bezocht

12-7-14, Ype en Peter

Schrieversronte-veurzitter Ype Dijkstra overhaandigt ‘Van schossel tot slingerpad’ an Peter Hiemstra, veurzitter van Eupen Stal. (Foto: Lenus v.d. Broek) Lutz Jacobi

Omreden Twiede Kaemerlid Lutz Jacobi (PvdA) d’r de twaelfde juli niet bi’j wezen kon, kreeg zi’j kot daorveur et boek anbeuden. Dat was mit naeme veur de grote inzet van Jacobi veur et veerder erkennen van et Nedersaksisch, waor et Stellingwarfs een onderdiel van is. (Foto: Sietske Bloemhoff)

12-7-14, jan en corrie

Et eerste exemplaor van de katalegus ‘Gebonden kunst’ was veur haandboekbienster Corrie Los uut Oosterwoolde. Et boek wodde heur anrikt deur Jan Bosch, de veurzitter van de Stichting Handboekbinden. (Foto: Lenus v.d. Broek)

12-7-14, groep

V.l.n.r. Corrie Los, Christiaan Kuitwaard, Christine Mulder, Peter Hiemstra, Roely Bakker, Marjolein Spitteler, Willen Jan Teijema, Sietske Bloemhoff en Jan Bosch. (Foto: Lenus v.d. Broek)

Theo en Jan, 12-7-14

Theo van Gilst (links) mit naost him Jan Bovenkamp (veurzitter en ponghoolder Stichting Kunstwerf) bekieken andachtig de tentoonstelling van de haandbunnen boeken. (Foto: Lenus v.d. Broek)

12-7-14, Douwe Dijkstra

Douwe Dijkstra uut Suntjehannesge had ommeraek veul interesse veur de haandbunnen boeken. Zien bedrief Printbase bv zorgde veur et drokken van ‘Van schossel tot slingerpad’ en ‘Gebonden kunst’. (Foto: Lenus v.d. Broek)

Tiedens een drok bezochte prissentaosie bi’j de Stellingwarver Schrieversronte verscheen op zaoterdagmorgen 12 juli in Berkoop et keunstboek Van schossel tot slingerpad en de katalegus Gebonden kunst’, t.b.v. de manifestaosie Haandboekbienen. Die manifestaosie is koppeld an de keunstroute Eupen Stal, die diezelde dag ok uut aende gaon is. In et gebouw van de Schrieversronte is tiedens Eupen Stal et wark te zien van de keunsteners Peter Hiemstra, Christiaan Kuitwaard en Marjolein Spitteler dat in et keunstboek opneumen is. In et boek bin ok Stellingwarver gedichten te lezen van Roely Bakker, Christine Mulder en Willem Jan Teijema. Heur wark zal tiedens Eupen Stal mit riegelmaot te heuren wezen. Keunsteners en dichters hebben heur bi’j et warken an et boek inspireren laoten deur et thema ‘Ruumte’. Bi’j de SSR bin butendat veertig haandbunnen boeken te zien, daorveur bin losse katerns van et keunstboek bruukt. Zaoterdagmorgen rikte Schrieversronte-veurzitter Ype Dijkstra een eerste exemplaor uut van ‘Van schossel tot slingerpad’ an Peter Hiemstra, hi’j is ok veurzitter van Eupen Stal. Eerder had Twiede Kaemerlid Lutz Jacobi al een boek kregen, o.e. vanwegens heur inzet veur de veerdere erkenning van et Nedersakssisch, waor et Stellingwarfs onder vaalt. Spietig genoeg kon Jacobi vanwegens heur vekaansie niet naor Berkoop kommen. De reaktie van Lutz Jacobi was liekewel zaoterdagmorgen wel middels een filmpien te zien en te heuren. Et Stellingwarfs praotende lid van de Twiede Kaemer leut behalven heur bewondering veur ‘Van schossel tot slingerpad’ opni’j weten hoe belangriek ze de erkenning van et Nedersaksisch vint. Peter Hiemstra gaf an arg bliede te wezen mit et ni’je keunstboek, en zee ok hoe belangriek hi’j de altied goeie saemenwarking tussen Eupen Stal en de Schrieversronte vint. Al sund jaor en dag kan Eupen Stal tiedens de vier weken durende keunstroute gebruuk maeken van de grote zael in et gebouw van de SSR. Daornao benaodrokte veurzitter Jan Bosch van Stichting Handboekbinden et belang van et saemenwarken van instellings. Op die wieze kan d’r vaeks krek even wat meer, neffens Bosch. Hi’j was ommeraek bliede mit de saemenwarking mit de Schrieversronte, waordeur veur et eerst in et noorden een prachtige manifestaosie haandboekbienen orgeniseerd wodden kon. Vervolgens beud Bosch et eerste exemplaor van ‘Gebonden Kunst’ an. Dat was veur haandboekbienster Corrie Los uut Oosterwoolde, zi’j is de initiatiefneemster van de manifestaosie Haandboekbienen. Veurzitter Jan Bosch van Stichting Handboekbinden maekte vervolgens de drie jurypriezen van de manifestaosie haandboekbienen bekend. Die priezen weren veur An Taveirne (Vlaanderen, eerste pries), Harrie Knoors (Limburg, twiede pries) en Sacha de Ven (Grunningen, dadde pries). De Stellingwarver Schrieversronte stelt drie priezen veur de pebliekspries beschikber; et pebliek van Eupen Stal bepaolt naor wie die drie priezen gaon. De bekendmaeking daorvan is op zundagaovend 10 augustus, kot naodat de deuren van Eupen Stal weer veur een jaor dichtegaon