378. We gaon now op vekaansie

Tiedens et jubileumfeest van de Stellingwarver Schrieversronte op 25 juni in De Koele in Appelsche was op et Dichterspad een diel van een kienderlietien te lezen. De tekst van We gaon now op vekaansie is van Sietske Bloemhoff. Hans Salverda maekte d’r disse foto van.