379. Mooi da’j west bin’n

De Koele is de naeme van et eupenlochttheater in Appelsche. Een foto daorvan plaetsten we al onder nommer 119 van disse serie. Mar… aj’ weer votgaon ziej’ op ‘e toegangspoort een ere mooie tekst in et Stellingwarfs: Mooi da’j west bin’n – gauw weer komm’n. Hiel spietig bin dan vanzels wel de taelfouten die as maekt binnen, et zol Mooi daj’ west binnen – gauw weer kommen wezen moeten. Mar wie wet past de Historische Verieninge van Appelsche die nog es an! Want dat verdient zoe’n mooi initiatief. (Foto: Hans Salverda)