438. De krimpe

Henk Jager van De Blesse fietste kotleden deur Tuk en zag in een ni’jbouwwiek twie straotnaemen mit een Stellingwarver naeme. De eerste die we hier numen is De krimpe. Ienkeer thuus zag Henk op een peer oolde kaorten op datzelde plak een dudelike vernauwing van een kaampe gröslaand. Et is mooi dat de herinnering an dat plak now in disse naeme beweerd blift.