439. De Olde Hof

De ere Stellingwarver straotenaeme die Henk Jager in een ni’jbouwwiek van Tuk (zie daorveur nommer 438) zag is De Olde Hof. Aachter et bottien mit De Olde Hof staot nog een riegeltien fraaie oolde ieken, vertelt Henk. Van die ieken maekte hi’j bi’jgaonde foto. Behalven et bruken van de eigen tael bi’j de naemgeving van ni’je straoten is et ok arg mooi dat de oolde bomen in disse ni’jbouwwiek staon bleven binnen.