Aktiviteit kienderboekeweke slim slaegd!

image0-002

Mar liefst 280 leerlingen van de groepen 4 van et basisonderwies in Oost-Stellingwarf weren veur 11 oktober anmelded.

image3-001

Femmie van Veen lest verhaelties veur van Riemkje Hoogland.

image5-001

Twie van de drie veurlezers: Wim Hunneman en Femmie van Veen.

Op 11 oktober weren d’r in et kader van de kienderboekeweke een tal slim aorige aktiviteiten orgeniseerd veur de leerlingen van alle groepen 4 van et basisonderwies in Oost-Stellingwarf. De literaire warkgroep ‘Alles rondom taal’ van Stichting Kunstwerf hadde kienderboekeschriever Arend van Dam nuugd; hi’j vertelde in boekhaandel Bruna over et hoe en wat as schriever van kienderboeken. In de biebeltheek speulden de kiender een biezunder spel dat mit et thema van de kienderboekeweke, ‘Sport en spel’ te maeken hadde. In et paand van Stichting Kunstwerf wodden verhaelen in et Stellingwarfs veurlezen. Ok die verhaelen hadden allemaole mit et thema van de boekeweke te maeken. Een flink tal van die verhaelen weren van de Friese schriefster Riemkje Hoogland (o.e. bekend van de Tomke-verhaelties) en veur disse gelegenhied ommezet in et Stellingwarfs deur Sietske Bloemhoff. Dat de kiender gien inkelde muuite hadden mit et volgen van et Stellingwarfs bleek wel uut de vraogen die de veurlezers now en dan stelden. Ok now dee weer es blieken dat de ’taelbarrière’ , veur zoveer die neffens sommigen bestaon zol, veural in de heufden zit van volwassenen en niet in die van kiender…

Veur disse aktiviteit weren mit mekeer 280 leerlingen anmelded. De warkgroep ‘Alles rondom taal’ bestaot uut Femke Adams (Bruna), Klaasje Herder (biebeltheek) en Sietsle Bloemhoff (Stellingwarver Schrieversronte). De veurlezers van disse biezundere aktiviteit weren Femmie van Veen, Jitze Hofstra en Wim Hunneman.

(Foto’s: Sietske Bloemhoff)