Veurlezen in et Stellingwarfs tiedens kienderboekeweke

Op vri’jdag 11 oktober staot Oosterwolde in et teken van de kienderboekeweke. Et is de warkgroep ‘Alles rondom taal’, onderdiel van Stichting Kunstwerf, lokt om de bekende kienderboekeschriever Arend van Dam veur een hiele schoeledag naor Oosterwoolde te haelen. Zoe’n 280 leerlingen van groep vier van de verschillende basisschoelen in Oost-Stellingwerf maeken die dag ‘een literaire reize’ langs drie lekaosies. Schriever Arend van Dam is van morgens negen ure tot middags half viere te gaaste bi’j boekhaandel Bruna en zal de leerlingen vertellen over zien wark as schriever. In de biebeltheek wo’n alderhaande aktiviteiten orgeniseerd die mit et thema Klaar voor de start van de kienderboekenweke te maeken hebben. In et paand van Stichting Kunstwerf zullen Femmie van Veen, Jitze Hofstra en Wim Hunneman o.e. verhaelen van Riemkje Hoogland en Arend van Dam in et Stellingwarfs veurlezen. De warkgroep ‘Alles rondom taal’ bestaot uit Femke Adams (Bruna), Klaasje Herder (bieb) en Sietske Bloemhoff (Schrieversronte).

Iene van de verhaelties van Riemkje Hoogland kun jim hieronder lezen:

 

Sietse is bange…

 

Sietse ligt op bedde.

Hi’j slapt nog niet.

Hi’j kan niet slaopen.

De hieltied dri’jt hi’j him omme.

Van de iene zied op de aandere.

Hoe komt dat?

Morgen is et zoveer.

Dan moet hi’j in et diepe.

De zwemjuffer het et zels zegd.

Ze zee: ‘Et gaot mar best, Sietse.

Ie kun wel in et diepe.’

Sietse is een betien bange veur dat diepe bad.

As ik mar weer boven kom, daenkt hi’j.

Hi’j wil an wat aanders daenken.

Mar dat wil niet.

De hieltied zicht hi’j et waeter veur him.

Dan gaot de deure van zien kaemertien eupen.

Et is Heit.

‘Kuj’ niet slaopen, Sietse?’ vragt hi’j.

‘Et wil niet,’ zocht Sietse.

Heit gaot op de raand van et bedde zitten.

‘Bi’j’ een betien bange veur morgen?’ vragt Heit.

‘Ik wil niet in et diepe,’ zegt Sietse.

Heit strikt over zien haor.

‘Zal ik jow es een geheim vertellen,’ zegt hi’j dan.

‘Heit was eerder ok benauwd veur et diepe.’

Daor kikt Sietse van op.

Die grote Heit het ok bange west?

‘Echt waor?’ vragt hi’j dan.

‘Echt waor,’ zegt Heit.

‘Ik was zo bange as een wezel.’

Sietse gaot rechtop zitten.

‘En wat gebeurde d’r doe?’ vragt hi’j.

‘Ik heb goeld,’ zegt Heit, ‘mar et vul hiel arg mit.

Ik kon zomar in ienkeer et bad overzwemmen.

Ha’k veur niks goeld.’

Sietse lacht.

‘Ik goel niet, heur,’ zegt hi’j dan.

‘Dat wil ik zien,’ zegt Heit, ‘morgen bin ik vri’j.

Dan gao ik mit naor et zwembad.’

Sietse is now nog mar een betien bange.

Heit is d’r morgen ommes bi’j?

En die begript d’r alles van.

‘Now mar gauw slaopen,’ zegt Heit.

Aanders kuj’ morgen niet et hiele bad over zwemmen.’

Dat dot Sietse dan mar.