Annie Ligthart bi’j Schrieversronte

Vanof disse weke bin bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop schilderi’jen te zien van Annie Ligthart uut Oosterwoolde. Ligthart is veural bekend as de schilderes van De Lende; een peer jaor leden was wark van heur mit dat onderwarp in Berkoop tentoonsteld.

Dit keer bin d’r mit naeme schilderi’jen te zien, waorbi’j de schilderes heur inspireren laoten het deur o.e. et Stellingwarver laandschop. Mar soms tilt Ligthart onderwarpen uut heur warkelike omgeving en zet ze in een deur heur keuzen laandschop. Dat maekt daj’ bi’j et bekieken van et wark de hieltied verrast wodden deur somstieden opmarkelike keuzes.

Et is een anraoder om dit ni’je wark van Annie Ligthart te bekieken. Dat kan t/m jannewaori op deensdaegen en woensdaegen tussen 10.00 en 16.00 ure. Plak: Stellingwarver Schrieversronte, Willinge Prinsstraote 10, Berkoop. De toegang is ommenocht.