’Dichter’ bi’j de netuur

Fietsen in de netuur mit dichters:

  

  

Op zaoterdagmiddag  27 oktober is d’r een fietstocht van zoe’n 25 kilometer deur de mooie omgeving van Hooltpae en omgeving. Onderwegens zal Freddie de Vries wat vertellen over de netuur en de kultuurgeschiedenis van disse streek. Tiedens de tocht zullen d’r ok  een tal bekende Stellingwarver dichters mit fietsen; dat bin o.e. Attie Nijboer, Harmen Houtman en Johan Veenstra. Zi’j zullen onderwegens inkelde van heur gedichten veurdregen op een toepasselik plak. Al mit al een goeie reden om de fiets uut et schuurtien te haelen! En et kost ok nog es hielemaole niks…

De tocht begint om 14.00 ure bi’j kefé Wever in Hooltpae. Et mitdoen an disse tocht, die deur Freddie in gezaemelikhied mit de Stellingwarver Schrieversronte orgeniseerd wodt, kost niks.

Aj’ van doel binnen en gao mit, wi’j’ je dan even opgeven bi’j Freddie de Vries? Zien tillefoonnr. is 0561-688749

Foto’s: Lenus v.d. Broek, Sietske Bloemhoff, Andries van Huizen en Freddie de Vries