Aovend mit Douwe Kootstra en Johan Veenstra

Vanwegens de Friese boekemaond en de ofsluting van de Stellingwarver sutelaktie orgeniseren de Fryske Krite van Oosterwoolde e.o. en de Stellingwarver Schrieversronte op 20 september een gezaemelike kulturele aovend. Et wodt zonder twiefel een pracht van een aovend, want veur et pergramme zorgen de Friese schriever Douwe Kootstra en de Stellingwarver schriever Johan Veenstra. De beide schrievers bin al sund jaor en dag goed bevrund en wat de schrieveri’je en optredens angaot slim an mekaander waogd. Et wodt liekewel niet alliend daoromme een biezunder antrekkelike aovend. Behalven de beide schrievers treden ok op et muzikaole duo Sietske Sytsma (zang) en Rob Zandgrond (gitaar), zi’j brengen Stellingwarver en Friese lieties. Oflopen jaor deden Sietske en Rob nog mit an et lietiesfestival Stellingwarfpop en wunnen daor as et duo Rosey Kills de twiede pries.

De aovend die om acht ure begint is in aktiviteitencentrum De Miente in Oosterwoolde. De intree is € 5,00, kaorties kun now al besteld wodden bi’j et kantoor van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop (0516-451108, info@stellingwarfs.nl).