Twie ni’je routegidsen op kommenwegen

Al in 2008 verscheen in een uniek saemenwarkingsverbaand mit de Historische Verieninge van Oosterwoolde bi’j de Stellingwarver Schrieversronte de routegids ‘De buurtschappen van Oosterwolde’. Die gids wodde doe uutgeven naor anleiding van et plaetsen van de dattien prachtige infermaosiebodden over de buurtschoppen van Oosterwoolde, die ok vandaege-de-dag nog altied in of bi’j die buurtschoppen te vienen binnen. In de gids wodt een route langs al die buurtschoppen beschreven, mar d’r wodt tussendeur ok alderhaande infermaosie geven over de gebieden daor de route langes gaot. De gids is Nederlaanstaelig, mar veur et Stellingwarfs is in et boekien veul ommedaenken.  De routegids wodde in een haandzem fermaot uutgeven, en past percies in de (jasse)buse! Veur de routegids was en is ok now nog altied flink belangstelling. De route langs de buurtschoppen van Oosterwoolde is 26 kilemeter.

image7-001

Wolvege en Berkoop

Et doel is dat in de julimaond de Stellingwarver Schrieversronte twie ni’je routegidsen prissenteren zal. Veur een routegids rond en diels deur Wolvege zorgt kenner van dat gebied bi’j uutstek Geert Lantinga. Et gaot in dit geval om een unieke kuiertocht, die veural om Wolvege hennegaot. Lantinga het liekewel de tocht zo opbouwd dat, veur die dat wil, ok een route deur et dörp volgd woddden kan. Ok in disse routegids wodt arg veul interesaante infermaosie over et gebied en et laandschop daor de route langs lopt opneumen.

Datzelde gelt ok veur de taelfietstocht om Berkoop henne, veur die routegids zorgt Sietske Bloemhoff. Ok in die gids wodt zorgd veur flink wat aachtergrondinfermaosie, mar d’r zullen ok mit naeme biezunderheden angaonde de Stellingwarver tael in opneumen wodden.

Beide routegidsen zullen, krek as de eerste, Nederlaanstaelig wezen, mar veur et Stellingwarfs is d’r veul ommedaenken in de vorm van toepasselike verhaelen en gedichten. Et uutgeven van beide gidsen is financieel mit meugelik maekt deur de Rabobaank.

Et doel is dat in 2014 opni’j twie routegidsen uutgeven wodden: iene rond Appelsche, de ere langs de klokkestoelen van Stellingwarf.