Jaorvergeerdering SSR op 28 oktober

Jaorvergeeerdering 2020

Et doel is dat de uutstelde jaorvergeerdering van de Stellingwarver Schrieversronte holen wodden zal op woensdagaovend 28 oktober. As de omstaandigheden rond corona liekewel in negatieve zin veraanderen, zal de vergeerdering vanzels opni’j niet deurgaon kunnen. Onder meer op disse webstee zal dat tiedig angeven wodden. 

240. ‘t Olde Wief

Van Annie Dedden en Johan Veenstra kregen we veur de serie Stellingwarfs in ‘t ‘wild’ foto’s binnen mit de naeme ‘t Olde Wief. Johan schrift daor et volgende over: ‘t Olde Wief is de naeme van een B&B in Ooldetriene. Et heurt eins oolde te wezen in plak van olde. Aandere veurbeelden in disse serie mit olde daor et eins oolde wezen moet bin: de olde duker (32), ‘t Olde café (33), ‘t Olde Wold (77) en De Olde Tramhalte (225).

238. t kroampien

An de Vaort Noordziede in Appelsche staot zo nowm en dan dit kraompien waoj’ veur een zaacht priesien varve kopen kunnen. Dat is mooi! Et zaachte priesien, en de Stellingwarver naeme ‘t Kraompien. Jammer is vanzels dat d’r oa staot in plak van ao. Mar veur een kraompien mit varve moet dat makkelik op te lossen wezen, zoj’ zeggen! Akkie Zeilstra van Raevenswoold maekte de foto en stuurde die deur.

237. An de praot

Gister wodde Chyl Maatman van ‘Handel & Diensten’ in Wolvege 30 jaor, en dat wodde wel dudelik aj’ langs zien bedrief kwammen! Et Stellingwarfs is him ok niet onbekend, want: ‘bij alle feesies an de praot’. Dat zal gister grif ok et geval west hebben. Annie Dedden van Wolvege stuurde de foto’s in.