‘De koer fan Fryslân’ veur Schrieversronte

In et pergramme ‘Sneon yn Fryslân’ wodt elke zaoterdagmiddag bekend maekt naor wie of wat ‘De koer van Fryslân’ gaot. Dat wodt bekend maekt deur degene die de maande een weke d’r veur kreeg. De maande is de hieltied bedoeld veur iene waorvan de laeste ontvanger vint dat die de ‘koer’ ok verdient. De inhoold van de maande is alle keren veur de ontvanger, de ontvanger zorgt dan weer veur een volle maande veur degene die him daornao krigt. Kotleden was de maande veur de firma Maatman van Hooltpae die ommenocht een kollega biezunder goed hulpen hadde. Maatman vun vervolgens dat de buurt vlakbi’j him in Hooltpae de maande verdiende vanwegens de al jaoren meer as goeie verstaandholing en onderlinge hulpe mit en veur mekeer. En doe was de Hooltpaeïger buurt an de beurt om te bepaolen waor de maande nao heur hennegaon zol. De buurt kwam bi’j mekaander en deur buurtbewoonster Femmie van Veen wodde gister in ‘Sneon yn Fryslân’ verteld dat de hiele buurt vun dat de maande geven wodden moeten zol an de jaorige Stellingwarver Schrieversronte. Woensdagmorgen 25 april zal Femmie van Veen daoromme de maande officieel an SSR-veurzitter Ype Dijkstra overhaandigen. Op zaoterdagmiddag 28 april wodt op de Friese omroep verteld an wie de Stellingwarver Schrieversronte de ‘koer’ schinken zal.

Prachtige Stellingwarver aovend op ‘e Rizzerd

Zaoterdagaovend 20 april wodde in MFC De Bult in Der Izzerd al weer de vierde Stellingwarver ienakteraovend holen. Et pebliek (roem 90 personen) kon genieten van twie ienakters die beide deur tenielveriening ‘De Vriendenkring’ van Der Izzerd opvoerd wodden. Daornaost zorgde et kabberetgezelschop The Flying Stars van Hooltpae veur een riegel vermaekelike en soms kolderieke schetsies en prachtige sfeervolle lieties.

Lees et hiele verslag in: Ienakteraovend in Der Izzerd. Veur et onderstaonde foto-album zorgde fotograaf Lenus van der Broek uut Wolvege.

 

ERKENNING NEDERSAKSISCH, DUS OK ET STELLINGWARFS!

ET NEDERSAKSISCH MOET DIEL DRIE VAN ET HAANDVEST! 

Allienig Den Haag hoolt DE ERKENNING VAN ET NEDERSAKSISCH nog tegen. Nao 17 jaor studie en netties vraogen moet et toch een keer gebeuren in Den Haag:

help en teken op www.nedersaksisch-is-een-taal.nl!

 

Petitie voor hogere status Nedersaksisch (RTVDrenthe):
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/petitie-voor-hogere-status-nedersaksisch

Ni’je Stellingwarver vlagge

Vanwegens et 40-jaorig jubileum van de Stellingwarver Schrieversronte op 5 april wodde op die dag o.e. een ni’je Stellingwarver vlagge prissenteerd.  Naodat in 2009 een speciaole vlagge ontwikkeld was veur et feestelike jaor Stellingwarf 700 (et was doe 700 jaor leden dat de naeme Stellingwarf veur et eerst schriftelik bruukt wodde), weren d’r verscheiden meensken die angavven dat ze veur de toekomst graeg een vergeliekbere vlagge hebben willen zollen. Mar dan uteraord zonder et speciaole 700 jaor tintien! De ontwarper van de vlagge (Sjoerd Hoogenkamp van Wolvege) het daoromme zien ontwarp van doe wat ommewarkt naor een algemieneren iene. Op de ni’je vlagge bin de griffioenen van beide gemienten te zien, mit daoronder de anduding ‘Stellingwarf’. De griffioenen bin ofdrokt in een vermiljoenrooie kleur op een wit vlak. De ni’je vlagge is van een degelike kwaliteit, kost € 34,50 en is te koop bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop.

20 april: vierde ienakteraovend!

Op vri’jdagaovend 20 april wodt op ‘e Rizzerd de vierde Stellingwarver ienakteraovend holen in et kader van veertig jaor Stellingwarver Schrieversronte. De aovend is veur iederiene vri’j toegaankelik, de intree is ommenocht! Disse aovend zal de tenielklub van Der Izzerd De Vriendenkring twie ienakters naor veuren brengen: Et is allemaole de schuld van de katte, een deur Koosje Hornstra uut et Nederlaans vertaelde ienakter en Een schoon milieu kost een protte centen, een komische ienakter van Johan Veenstra. Daornaost zullen de Fying Stars van Hooltpae veur prachtige Stellingwarver lieties zorgen, mar de suksesvolle klub zal ok prachtige schetsies zien laoten uut heur pergrammes van de oflopen jaoren. De warkgroep Publiciteit van de Stellingwarver Schrieversronte zorgt butendat veur een grote verlotting daor aj’ tal van mooie priezen mit winnen kunnen. De aovend begint om 20.00 ure.