Bewoners zorginstellings genieten van verhaelen

   

Ankie Verbaan lest veur in LindeStede (foto: Lenus v.d. Broek)

   

Luusteren naor verhaelen en meziek van Jacob Have in Rikkingehof (foto: Lenus v.d. Broek)

Berkoop. Ieder jaor bezorgen zoe’n twintig vri’jwilligers van de Stellingwarver Schrieversronte veul bewoners van alle zorginstellings en verpleegtehuzen in Stellingwarf en De Menning in Wilhelminaoord een prachtige morgen of middag. Tiedens die morgen of middag wodt d’r uut een speciaol veur disse aktie saemenstelde veurleesmappe veurlezen in et Stellingwarfs. Donderdag 1 en vri’jdag 2 feberwaori gebeurde dat al weer veur de elfde keer en opni’j bleek wel dat de veurleesvri’jwilligers van de Schrieversronte hier ieder jaor veul meensken een groot plezier mit doen.

De veurleesmappe van de vri’jwilligers wodt zowat alle jaoren van ni’je verhaelen en gedichten veurzien, zodat veur heur de keuze ok alle keren groter wodt. Sommige veurlezers lezen niet alliend veur, mar nemen ok een meziekinsterment mit en zingen veur en mit de meensken bekende oolde lieties, zoas bi’jglieks Jacob Have uut Appelsche. Die mooie ofwisseling van verhaelen en meziek wodt deur et pebliek ommeraek wardeerd. Hiel vaeke wodt an de veurlezers vraogd of ze niet wat vaeker kommen kunnen, en pattie veurlezers voldoen graeg an die vraoge.

Veur de koördinaosie van de aktie zorgden dit keer de vaaste Schrieversrontevri’jwilligsters Kiena Bouwer (De Haule) en Akkie Zeilstra (Raevenswoold) en Schrieversrontemitwarkster Joke Coenrades (De Oosterstreek).