LF2018: Stellingwarfs in de Taeletuun van et Laand van Tael

Op weg naor Liwwadden!

In feberwaori veraandert de Preenzetuun in Liwwadden in een echte Taeletuun! Krek as bloemen in een echte tuun gruuien en bluuien, gruuit en bluuit daor dan tael. Van letter tot woortien, van woortien tot zin, van zin tot verhael, van boek tot boek tot … tot … , och, aenlik is alles tael! In de Taeletuun gaoj’ op zuke naor tael, speul ie mit tael, beleef ie tael en maek ie tael. Alle Stellingwarver basisschoelen kun van april tot en mit oktober 2018 mitdoen an et pergramme de Taeletuun. Et pergramme richt him op meertaelighied en is beschikber in et Stellingwarfs, et Bildts en et Fries. De jongste kiender gaon in de Taeletuun op zuke naor de vrunden van Tomke (ukken) of Renze de Kikkerd (groep 1 en 2). Veur de kiender van groep 3, 4 en 5 gaot d’r in de tuun een wereld an taelen eupen. En de leerlingen van de bovenbouw kun een spannend (tael)aeventuur verwaachten. Alle Stellingwarver basisschoelen en ukkespeulplakken kun heur via de Stellingwarver Schrieversronte opgeven.

De Taeletuun is een onderdiel van et LF2018-projekt Laand van Tael, en is een initiatief van de Afûk, i.s.m. Cedin, Stichting Bildts Aigene en de Stichting Stellingwarver Schrieversronte.