Bi’jienkomst onderwiesprojekt KEK

262015

Op deensdagmiddag 2 juni was d’r bi’j de Schrieversronte in Berkoop een bi’jienkomst in et kader van et onderwiesprojekt KEK. KEK is een laandelik vier jaor durend projekt mit et doel meer ommedaenken te kriegen veur kultuur binnen et onderwies. In de Stellingwarven doen daor tien schoelen an mit, daor het et projekt de naeme KIEK ES kregen. Et projekt lopt t/m 2016.

Veur KIEK ES bödt uteraord, as ontwikkeler van lesmateriaol veur et vak Hiemkunde, de Schrieversronte veul advies en ondersteuning. Tegere mit de biebeltheken en Kunst en Coo begeleidt de SSR ok dit mooie projekt.

Zo wodde in Oosterwoolde kotleden op de Oostenburgschoele een schoelebried projekt rond de buurtschoppen bi’j Oosterwoolde ofsleuten. De Schrieversronte stelde hier een tal routegidsen De buurtschappen van Oosterwolde veur beschikber. Ok de Historische Veriening van Oosterwoolde wodde bi’j et prachtige projekt betrokken. Op de foto geft juf Jos van de Oostenburg uutleg an ere schoelen en an meensken die aktief bi’j KEK /KIEK ES betrokken binnen.

Op de hiemkundewebstee www.stellingwerf-heemkunde.nl is meer infermaosie over KEK/KIEK ES te lezen.