Dippeteerde Sietske Poepjes lest veur uut Stellingwarver Tomke

Tomke, 1-6-15

Tomke, 3

(Foto’s: Lenus van der Broek)

Maendagmorgen 1 juni was in ukkespeulplak Meulewiek in Noordwoolde de eupening van de Friese Tomke-veurleesweke. Veur disse biezundere gebeurtenis was vrouw Sietske Poepjes, zi’j is de ni’je dippeteerde van kultuur, nuugd om daor uut et Stellingwarver Tomkeboekien veur te lezen. De kiender van et ukkespeulplak geneuten d’r ommeraek van, mar dat gul liekegoed ok veur de dippeteerde zels. Et Stellingwarfs gong heur trouwens ok mar poerbest of, vrouw Poepjes had daor dudelik goed op oefend.

Tiedens et welkomstwoord van Schrieversronte-veurzitter Ype Dijkstra dee mitien al blieken hoe belangriek mevrouw Poepjes de diversiteit an taelen in de perveensie vint: ‘Ienhiedswost daor vien ik niks an; al die verschillende taelen in oonze perveensie bin toch prachtig!’ Ok et belang van disse gezaemelike aktie van Afûk,  it Selskip foar Fryske Schriftekennisse en de Schrieversronte onderstreepte ze. ‘En ik wil d’r mit veur zorgen dat tiedens 2018, et jaor dat Liwwadden kulturele heufdstad is, de streektaelen dan ok goed heur gerak kriegen, ok et Stellingwarfs,’ zo leut de dippeteerde weten. ‘Dat jaor zal et, as et an mi’j ligt, niet alliend om Liwwadden gaon, mar om de hiele perveensie.’

Sietske Poepjes heur reaktie

Vrouw Poepjes: ‘Al die verschillende taelen in oonze perveensie bin toch prachtig!’ (Foto: Tineke van der Woude) 

Bi’j de eupening van de veurleesweke weren ok vertegenwoordigers van de Afûk en It Selskip foar Fryske Schriftekennisse. Geeske Frieswijk, zi’j is veurzitter van de veurleeskemmissie van It Selskip, gaf an dat disse veurleesaktie et levende bewies is van levende taelen en hoe riek Frieslaand daor an is. ‘En in de Stellingwarven bin we dubbel riek, want daor gaot et niet om een streek, mar om twie gemienten mar liefst. In beide gemienten kommen daordeur jaorliks zoe’n 600 ukken in de kunde mit heur eigen tael. Wat moe’n de beide gemientebesturen hier bliede mit wezen, wat een riekdom ok veur heur!’

Nao et veurlezen wodde schriefster Sjoukje Oosterloo, zi’j vertaelt al sund jaor en dag et Tomkeboekien vanuut et Fries in et Stellingwarfs, mit een bos bloemen in et zunnegien zet. Ok veur vrouw Poepjes was d’r as daank veur heur eerste officiële haandeling in Stellingwarf as ni’je dippeteerde van kultuur bloemen, mar ok de ni’je jaordagkelender van Tomke. Vrouw Poepjes beloofde gauw es weer naor de Stellingwarvern toe te kommen, et hadde heur ommeraek goed voldaon.