Boekekraante 2014

In weke 33 wodt de boekekraante ‘Twie pond ’n stuver’ 2014 deur PostNL in hiel Stellingwarf huus-an-huus verspreided. Een inkelde keer komt et liekewel veur dat iene de kraante niet krigt. Ie kun die dan vanzels nog even opvraogen bi’j de Schrieversronte in Berkoop, mar de kraante is now ok digitaal in te zien, deur te klikken op:

Boekekraante

Veur alle dudelikhied: meensken die een ja-nee stikker op de brievebusse hebben, kriegen de kraante niet!