VEUL KURSUSANBOD BI’J DE STELLINGWARVER SCHRIEVERSRONTE

Krek as in 2013 is d’r ok in et winterseizoen 2014 / 2015 opni’j een groot anbod van kursussen bi’j de Stellingwarver Schrieversronte.  Om te beginnen is d’r de Snuffelkursus Stellingwarfs, die veural bedoeld is veur ni’je inwoners van oonze regio. In die kursus wo’n alderhaande onderwarpen op et gebied van et kulturele arfgoed even antipt. In de kursus Stellingwarfs veur beginners wodt je mit naeme et schrieven an et Stellingwarfs leerd, mar is d’r o.e. ok ommedaenken veur et praoten d’r van.

De ‘Praotgroep Stellingwarfs’ is een konversaosiekursus, die bedoeld is om et praoten van et Stellingwarfs (beter) te leren. In de Flitskursus Stellingwarfs wodt je in iene dag tied de beginsels van et schrieven van en praoten in et Stellingwarfs anleerd. In de kursus Laandschopsgeschiedenis staot ieder keer van een dörp zien ontstaonsgeschiedenis centraol. De kursus ‘Vertel een verhael’ geft je adviezen veur aj’ een verhael (nog mooier) vertellen kunnen.

Over al die kursussen kuj’ op StellingPlus lezen onder et koppien Kursuswark