Bridgen in Berkoop

bridge 15

Zaoterdag 13 juni ston Berkoop in et teken van de jaorlikse brigdedag. Die dag wodt orgeniseerd deur Hotel Resteraant Lunia, op verschillende plakken in et dörp wodt et spul speuld en op gezette tieden wodt d’r wisseld van lekaosie. Et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte is iene van die lekaosies, bestuurslid en ponghoolder Henk Koelma zorgde de hiele dag dat bi’j de SSR de bridgers op tied heur nattien en dreugien kriegen konnen. Op de foto van Lenus van der Broek zien jim behalven de bridgers ok de tentoonstelde Lendeschilderi’jen van Annie Ligthart van Oosterwoolde. Die schilderi’jen bin nog tot vri’jdag 26 juni tiedens kantooruren te zien.