Ni’jste Ovend: ’Rooie balle mit steerns’ en meer

In et juninommer van et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend is een interessaant artikel te lezen van Frans Wuijts uut Ni’jberkoop. In et eerste diel van ’Diepzinnige gemientewaopens van Oost- en West-Stellingwarf’ perbeert de schriever et biezundere symbool van de rooie balle mit de steern in beide waopens te kerakteriseren. In et gemientewaopen van Oost-Stellingwarf is dat een rooie balle mit een zespuntige goolden steern, in et waopen van West-Stellingwarf een rooie balle mit een vuufpuntige zulveren steern. Naor anleiding van de nog altied bestaonde ondudelikhied van et symbool van de balle mit steern het Frans Wuijts veerder onderzuuk daon en et risseltaot daorvan is in zien uut drie dielen bestaonde artikel te lezen.

Bosbargpad

In De Ovend van juni besteedt redakteur Jan Koops in et twiede diel van zien verhael over et ni’je Bosbargpad in Appelsche mit naeme ommedaenken an et eerste diel van et pad. Koops beschrift daor de biezunderheden in die aj’ bi’j et lopen van dat diel van de route integen kommen. Et artikel is veurzien van een achttal prachtige historische foto’s. In de volgende Ovend wodt disse slim infermetieve serie ofsleuten mit et beschrieven van et twiede diel van de tocht.

Biebel vertaelen

Hiel biezunder dit keer is de bi’jdrege van Erica Plomp-den Uijl, Rienk Klooster en Jan Koops. In heur bi’jdrege vertellen ze hoe as neffens heur veur een goeie vertaeling van de Biebel zorgd wodden kan. Dat doen Plomp, Klooster en Koops deur zels veur een veurbeeld te zorgen. Ze hebben daorveur een stok uut de Biebel vertaeld en bin daorbi’j uutgaon van de grondtekst d’r van. Bi’j et vertaelen wodt per zin bekeken: ja, mar hoe zeg ie zoks now in gewoon Stellingwerfs?

Verhaelen, kollum, gedichten, striptekening

In de ni’jste Ovend bin zoas alle keren verhaelen, een kollum, gedichten en een striptekening opneumen. Bi’j de verhaelen gaot et om o.e. et komische verhael ‘Diskriminaosie’ van Freddie de Vries, et biezundere verhael ‘Episode’ van Jaap Elzenaar en et dadde diel van de  riegel katteverhaelen over Boris en Joris, de beide katten van Johan Veenstra. In heur twiemaondelikse kollum vertelt ok Loly Köhler trouwens ok over katten in ‘Et kan verkeren’. Attie Nijboer, Jan van Macken en Willem Jan Teijema schteven ieder een gedicht, en in de strip van Frank Spijkers gaot et ok now weer over de biezundere aeventuren van Otto, heer van Buil.

Et omslag van De Ovend is veurzien van een prachtige foto van Ruurd Jelle van der Leij, en ok in et tiedschrift zels kuj’ genieten van een schitterende foto van disse topfotograaf.