De Ovend van augustus: Vituskarke Berkoop, Pollemannegien en proemetied

Lende, oost

De Lende aachter Boschhoeve in Ni’jberkoop (foto: Sietske Bloemhoff)

Hoe zit et now toch mit de karke van Berkoop?? Eerder wodde die altied gewoon ‘de karke van Berkoop’ nuumd. Een tal jaoren leden wodde et de hieltied meer de gewoonte om de Berkoper karke de Bonifatiuskarke te numen. Mar klopt dat aenlik wel? Is de karke van Berkoop wel een Bonifatiuskarke? In et artikel ‘Middelieuwse petroonheiligen in Stellingwarf’ van Rienk Klooster kuj’ in de ni’jste Ovend lezen dat dat niet et geval is en dat et in Berkoop om een Vituskarke gaot. In et vierde diel van zien serie ‘De Lende van begin tot aende’ vertelt Geert Lantinga weer ommeraek veul biezunderheden over de revier De Lende, mit daorbi’j opni’j prachtige oolde en ni’je foto’s. In ‘Dit plak dot me wat’ vertelt Andries van der Veen an redakteur Jannes Westerhof dat De Lende aachter Boschhoeve in Ni’jberkoop him nog altied veul dot. Henk Bloemhoff vertelt in zien artikel ‘Laete echo’s van Pollemannegien’ over de naemgeving van o.e. Ooldehoorn. De eerste versie van Ooldehoorn was een klein nederzettinkien in de buurt van de Kiekebarg, krek over De Kuunder bi’j Berkoop. Pollemannegien was de bi’jnaeme van de koehuder die an et aende van de 19e ieuw daegs in dat gebied te vienen was. Dit keer kuj’ ok weer mooie verhaelen lezen van o.e. Pieter Dijkstra (De proemetied), Sjoukje Oosterloo (Mien poesiealbum), Lily Köhler (Niet meer votdoen) en twie gedichten van Klaas Knillis Hofstra. Uteraord is d’r nog veul meer in de 32 bladzieden tellende Ovend te lezen. Aj’ De Ovend graeg alle keren toestuurd hebben willen, dan kan dat deur veur € 20,00 in et jaor lid te wodden van de Stellingwarver Schrieversronte. Et blad is ok in de losse verkoop, et kost dan € 4,00. De Ovend verschient zes keer in et jaor.

 

De Ovend van juni: De Lende, paampels en Bontekoe

image7, Lende Nbk

De Lende bi’j Frankriek in Ni’jberkoop. (Omslagfoto De Ovend, Sietske Bloemhoff)

In et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend is ok in juni weer veul interessaants te lezen. Zo vertelt Geert Lantinga in zien serie ‘De Lende van begin tot aende’ ommeraek veul biezunderheden over de revier De Lende, mit daorbi’j prachtige oolde en ni’je foto’s. Lily Köhler vertelt heur verhael ‘Privacie’ en Tonko Ufkes levert zien pat van et Nedersaksische vervolgverhael ‘De ofrekening’ dat elke keer in De Ovend staot. In de rebriek ‘Oosterse kontakten’ vertelt de Grunninger schriever Ufkes uut et Westerkertier over zien (kiek op) schrieveri’je en dat van eren. Gedichten bin d’r dit keer te lezen van Roely Bakker en Harmen Houtman, wiels Carolien Hunneman uut Finlaand weg vertelt over ‘Paosken, veurjaor en Keuningsdag’. Frans Wuijts schrift et twiede en laeste diel van ‘Mr. Bontekoe en et waopen van Oost-Stellingwarf’; van him kuwwe laeter dit jaor opni’j een wetensweerdig artikel verwaachten, mar dan over de griffioen. Henk Bloemhoff en Jan de Vries zorgen tegere veur een volkskundig artikel over de paampel in ‘Paampel: toepassing, woordgebruuk en beelden uut De Westhoeke’. In et artikel wodt verteld over de toepassing van paampels in bepaold vlechtwark. Et fotowark van Jan de Vries lat o.e. kenner Henk Oosterkamp van Munnikeburen zien, hoe hi’j an et wark is mit et snieden van paampels, et dreugen, et vlechten van een baand en et rietbossen opbienen mit zoe’n baand.  Alie Veenhouwer van Spange, now uut Scharpenzeel, lat tegere mit heur snaorske et vlechten van een baantien om een koestat zien. Uteraord is d’r nog veul meer in de 32 bladzieden tellende Ovend te lezen. Aj’ De Ovend graeg lezen willen, en ie bin gien lid van de Stellingwarver Schrieversronte; et blad is ok los te koop, et kost dan € 4,00.

 

De Ovend van april: Bontekoe, De Lende en paosgebruken

Bontekoe november 1980

Oold-burgemeester Bontekoe van Stellingwarf-Oostaende

Ontwerp Bontekoe 1939

Een ontwarp uut 1939 van oold-burgemeester Bontekoe veur et gemientewaopen van Oost-Stellingwarf

In et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend staon ok in et aprilnommer van dit jaor weer veul biezunder aorige artikels. Dit keer schrift Frans Wuijts van Ni’jberkoop et eerste diel van zien artikel over oold-burgemeester Bontekoe en et gemientewaopen van Oost-Stellingwarf. Geert Lantinga gaot veerder over zien verhael over De Lende (diel 2), Sjoukje Oosterloo vertelt over oolde gebruken rond de Paosken en redakteur Jannes Westerhof praot mit de femilie Gras, oold-bewoners an De Lende krek over de greens van Spange mit Ooldemark. Veur diel viere van et spannende vervolgverhael ‘De ofrekening’ zorgt Jannie Bakker uut Genemuden en d’r bin kollums en gedichten opneumen in alweer nommer twieje van de 41e jaorgaank van et ienige Stellingwarver tiedschrift De Ovend!

Aj’ lid binnen van de Stellingwarver Schrieversronte kriej’ De Ovend ommenocht toestuurd. Losse exemplaoren bin te koop bi’j Bruna Oosterwoolde, The readshop Wolvege en de Schrieversronte in Berkoop.

De Ovend van feberwaori: De Lende, et karkien van Blesdieke, en et is koold in Helsinki!

 image0-003

De Lende bi’j Steggerde (foto: Sietske Bloemhoff)

In de eerste Ovend van dit jaor is d’r mitien veul ommedaenken veur et thema dat disse jaorgang een belangrieke rolle in dit ienige Stellingwarver tiedschrift speult. Dat  thema is de revier De Lende en daor zal deur et jaor jenne op alderhaande wieze ommedaenken veur wezen. In et feberwaorinommer vertelt Geert Lantinga van Wolvege over de geschiedenis van de revier en beschrift Pieter Dijkstra uut Appelsche zien herinnerings an De Lende in et westelike pat van Stellingwarf waor hi’j opgruuide. Annie Ligthart van Oosterwoolde mag ommeraek graeg schilderen, en ze dot dat veerweg et liefste bi’j De Lende in Steggerde: redakteur Jannes Westerhof praot mit heur in ‘Dir plak dot me wat’. Mar d’r kommen vanzels ok aandere onderwarpen an bod: Rienk Klooster zorgt veur zien dadde oflevering over verdwenen of oolde karkhoffies in Stellingwarf, dit keer gaot et over dat van Blesdieke. ‘In Helsinki is et now dan eindelik koold,’ vertelt Carolien Hunneman, die alle twie maonden over heur ni’je leven in de Finse heufdstad vertelt. Ze het et now mit naeme over heur wark daor as trener van de Finse jeugdschaetsploeg. In meert dot Carolien heur ploeg trouwens mit an een internationaole wedstried in Thialf. De dadde oflevering van et spannende Nedersaksische vervolgverhael ‘De oflevering’ is schreven in et Aachterhoeks van Derk Jan ten Hoopen, die woonachtig is in et Drentse Zuudwoolde.

De Ovend is los te koop bi’j Bruna Oosterwoolde, The Readshop in Wolvege en de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop, veur € 3,75. Leden van de Stellingwarver Schrieversronte kriegen et blad ommenocht toestuurd.

De Ovend van december 2013: acht extra bladzieden!

fietser 1 (2)

Zulverreigers op et omslag van De Ovend van december (foto: Ruurd Jelle van der Leij) 

Et decembernommer van et Stellingwarfs tiedschrift ‘De Ovend’ is extra dikke wodden. In plak van 32 bestaot et blad dit keer uut 40 bladzieden. Dat komt omreden d’r arg veul kopie binnenkommen is, en de redaktie wol die niet te lange op de plaanke liggen laoten.

Arg interessaant is et artikel ‘De Langelille: oorspronkelik wel een waeternaeme’ van Henk Bloemhoff en Dennis Worst. Deur mit naeme ni’je en opmarkelike risseltaoten van et onderzuukswark van Worst angaonde de geschiedenis van et gebied om De Langelille henne, kommen de beide auteurs tot de konklusie dat de naeme De Langelille van oorsprong wel een waeternaeme is.

In De Ovend is ok et verhael ‘Duvelskeunsten’ opneumen. Mit dat prachtige, spannende verhael wun Sjoukje Oosterloo kotleden de Stellingwarver Schrieveri’jepries. In et decembernommer bin butendat ok biezundere kastverhaelen te lezen, daorveur zorgden Roely Bakker en Jimmy Visser. Netuurlik is d’r nog veul meer in et blad te vienen, zo praot redakteur Jannes Westerhof in de rebriek ‘Dit plak dot me wat’ mit vormgeefster Herma Egberts van Klare Kijk uut Berkoop. Kotleden zorgde Herma nog veur een ommeraek mooie vormgeving van et kienderboek ‘Winterwille’. Netuurfotograaf Ruurd Jelle van der Leij zorgde opni’j veur een peer prachtige foto’s van voegels, dit keer van zulverreigers.

Zulverreigers, plaatje!

Zulverreigers, foto: Ruurd Jelle van der Leij

Wie lid is van de Stellingwarver Schrieversronte krigt De Ovend veur € 18,00 zes keer in et jaor toestuurd; losse nommers kosten € 3,50.