Jimmy Visser stopt mit redaktiewark veur De Ovend

Jimmy Visser, 2

In et decembernommer van et Stellingwarver tiedschrift De Ovend vertelt redaktielid Jimmy Visser in ‘Et veuroffien’ dat ze stopt as redakteur van dat blad. Jimmy Visser het jaoren de redaktie voerd, tegere mit Koosje Hornstra en Jannes Westerhof, en mit Sietske Bloemhoff as buroredakteur. In heur laeste Veuroffien lat ze weten dat ze et wark altied graeg daon het, mar dat de tied kommen is om dat es an een aander te gunnen. Zo zegt ze ok: ‘Ik bin [as redaktielid] slim aorige meensken tegenkommen. Et is nog altied een ni’jsgierig blad, et zicht d’r mooi uut en is veur iederiene leesber. Ok kuj’ d’r mit de diek uut!’

Jimmy Visser wodt vanof jannewaori 2015 opvolgd deur Jan Koops van Oosterwoolde.

Op ‘e foto: Jimmy Visser lest veur tiedens de vri’jwilligersaovend in 2013 (Lenus v.d. Broek)

De Ovend van december 2014: Snoekevisken in De Lende

linde 2

Op et omslag van de laeste Ovend van 2014 is een prachtige sfeerfoto van Ruurd Jelle van der Leij ofdrokt.

In et decembernommer van et Stellingwarver tiedschrift De Ovend slöt Geert Lantinga zien serie artikels over De Lende of. In et zesde en laeste diel vertelt Lantinga over et pat van De Lende tussen de brogge bi’j de Linthorst Homansluus en et plak De Kuunder.

Ok Kees Koopstra het et over de revier, mar dan in een eer verbaand. Koopstra vertelt over zien erverings mit et snoekevisken, en dat gaot niet hielemaole zoas hi’j him dat veursteld had…

Redakteur Jannes Westerhof praot in ‘Dit plak dot me wat’ mit Fettje Alten van Noordwoolde. Zi’j vertelt dat et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte veur bheur hiel belangriek is. ‘Alle jaoren a’k nao de sutelaovenden in et donker weerommekom en et gebouw vol in et locht staot, daenk ik wel een keer: dat hebben we dan toch mar mooi veur mekeer kregen’. In de tied dat Fettje Alten in et bestuur van de Stellingwarver Schrieversronte zat is et oolde baankgebouw ankocht deur de stichting. Vandaege-de-dag is ze as vri’jwilliger in de weer veur et Kenniscentrum van de SSR.

Ok now staon d’r weer een peer mooie verhaelen in De Ovend, beide hebben te maeken mit de zorg. Freddie de Vries vertelt over Áachter de deuren’, Lily Köhler over et zorgstelsel van tegenwoordig. Veur gedichten zorgden Klaas Knillis Hofstra en Willem Jan Teijema, en in de strip Otto van Buil lat Frank Spijkers Otto over waeter lopen.

De Ovend van augustus: Vituskarke Berkoop, Pollemannegien en proemetied

Lende, oost

De Lende aachter Boschhoeve in Ni’jberkoop (foto: Sietske Bloemhoff)

Hoe zit et now toch mit de karke van Berkoop?? Eerder wodde die altied gewoon ‘de karke van Berkoop’ nuumd. Een tal jaoren leden wodde et de hieltied meer de gewoonte om de Berkoper karke de Bonifatiuskarke te numen. Mar klopt dat aenlik wel? Is de karke van Berkoop wel een Bonifatiuskarke? In et artikel ‘Middelieuwse petroonheiligen in Stellingwarf’ van Rienk Klooster kuj’ in de ni’jste Ovend lezen dat dat niet et geval is en dat et in Berkoop om een Vituskarke gaot. In et vierde diel van zien serie ‘De Lende van begin tot aende’ vertelt Geert Lantinga weer ommeraek veul biezunderheden over de revier De Lende, mit daorbi’j opni’j prachtige oolde en ni’je foto’s. In ‘Dit plak dot me wat’ vertelt Andries van der Veen an redakteur Jannes Westerhof dat De Lende aachter Boschhoeve in Ni’jberkoop him nog altied veul dot. Henk Bloemhoff vertelt in zien artikel ‘Laete echo’s van Pollemannegien’ over de naemgeving van o.e. Ooldehoorn. De eerste versie van Ooldehoorn was een klein nederzettinkien in de buurt van de Kiekebarg, krek over De Kuunder bi’j Berkoop. Pollemannegien was de bi’jnaeme van de koehuder die an et aende van de 19e ieuw daegs in dat gebied te vienen was. Dit keer kuj’ ok weer mooie verhaelen lezen van o.e. Pieter Dijkstra (De proemetied), Sjoukje Oosterloo (Mien poesiealbum), Lily Köhler (Niet meer votdoen) en twie gedichten van Klaas Knillis Hofstra. Uteraord is d’r nog veul meer in de 32 bladzieden tellende Ovend te lezen. Aj’ De Ovend graeg alle keren toestuurd hebben willen, dan kan dat deur veur € 20,00 in et jaor lid te wodden van de Stellingwarver Schrieversronte. Et blad is ok in de losse verkoop, et kost dan € 4,00. De Ovend verschient zes keer in et jaor.

 

De Ovend van juni: De Lende, paampels en Bontekoe

image7, Lende Nbk

De Lende bi’j Frankriek in Ni’jberkoop. (Omslagfoto De Ovend, Sietske Bloemhoff)

In et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend is ok in juni weer veul interessaants te lezen. Zo vertelt Geert Lantinga in zien serie ‘De Lende van begin tot aende’ ommeraek veul biezunderheden over de revier De Lende, mit daorbi’j prachtige oolde en ni’je foto’s. Lily Köhler vertelt heur verhael ‘Privacie’ en Tonko Ufkes levert zien pat van et Nedersaksische vervolgverhael ‘De ofrekening’ dat elke keer in De Ovend staot. In de rebriek ‘Oosterse kontakten’ vertelt de Grunninger schriever Ufkes uut et Westerkertier over zien (kiek op) schrieveri’je en dat van eren. Gedichten bin d’r dit keer te lezen van Roely Bakker en Harmen Houtman, wiels Carolien Hunneman uut Finlaand weg vertelt over ‘Paosken, veurjaor en Keuningsdag’. Frans Wuijts schrift et twiede en laeste diel van ‘Mr. Bontekoe en et waopen van Oost-Stellingwarf’; van him kuwwe laeter dit jaor opni’j een wetensweerdig artikel verwaachten, mar dan over de griffioen. Henk Bloemhoff en Jan de Vries zorgen tegere veur een volkskundig artikel over de paampel in ‘Paampel: toepassing, woordgebruuk en beelden uut De Westhoeke’. In et artikel wodt verteld over de toepassing van paampels in bepaold vlechtwark. Et fotowark van Jan de Vries lat o.e. kenner Henk Oosterkamp van Munnikeburen zien, hoe hi’j an et wark is mit et snieden van paampels, et dreugen, et vlechten van een baand en et rietbossen opbienen mit zoe’n baand.  Alie Veenhouwer van Spange, now uut Scharpenzeel, lat tegere mit heur snaorske et vlechten van een baantien om een koestat zien. Uteraord is d’r nog veul meer in de 32 bladzieden tellende Ovend te lezen. Aj’ De Ovend graeg lezen willen, en ie bin gien lid van de Stellingwarver Schrieversronte; et blad is ok los te koop, et kost dan € 4,00.

 

De Ovend van april: Bontekoe, De Lende en paosgebruken

Bontekoe november 1980

Oold-burgemeester Bontekoe van Stellingwarf-Oostaende

Ontwerp Bontekoe 1939

Een ontwarp uut 1939 van oold-burgemeester Bontekoe veur et gemientewaopen van Oost-Stellingwarf

In et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend staon ok in et aprilnommer van dit jaor weer veul biezunder aorige artikels. Dit keer schrift Frans Wuijts van Ni’jberkoop et eerste diel van zien artikel over oold-burgemeester Bontekoe en et gemientewaopen van Oost-Stellingwarf. Geert Lantinga gaot veerder over zien verhael over De Lende (diel 2), Sjoukje Oosterloo vertelt over oolde gebruken rond de Paosken en redakteur Jannes Westerhof praot mit de femilie Gras, oold-bewoners an De Lende krek over de greens van Spange mit Ooldemark. Veur diel viere van et spannende vervolgverhael ‘De ofrekening’ zorgt Jannie Bakker uut Genemuden en d’r bin kollums en gedichten opneumen in alweer nommer twieje van de 41e jaorgaank van et ienige Stellingwarver tiedschrift De Ovend!

Aj’ lid binnen van de Stellingwarver Schrieversronte kriej’ De Ovend ommenocht toestuurd. Losse exemplaoren bin te koop bi’j Bruna Oosterwoolde, The readshop Wolvege en de Schrieversronte in Berkoop.