De Ovend van feberwaori: De Lende, et karkien van Blesdieke, en et is koold in Helsinki!

 image0-003

De Lende bi’j Steggerde (foto: Sietske Bloemhoff)

In de eerste Ovend van dit jaor is d’r mitien veul ommedaenken veur et thema dat disse jaorgang een belangrieke rolle in dit ienige Stellingwarver tiedschrift speult. Dat  thema is de revier De Lende en daor zal deur et jaor jenne op alderhaande wieze ommedaenken veur wezen. In et feberwaorinommer vertelt Geert Lantinga van Wolvege over de geschiedenis van de revier en beschrift Pieter Dijkstra uut Appelsche zien herinnerings an De Lende in et westelike pat van Stellingwarf waor hi’j opgruuide. Annie Ligthart van Oosterwoolde mag ommeraek graeg schilderen, en ze dot dat veerweg et liefste bi’j De Lende in Steggerde: redakteur Jannes Westerhof praot mit heur in ‘Dir plak dot me wat’. Mar d’r kommen vanzels ok aandere onderwarpen an bod: Rienk Klooster zorgt veur zien dadde oflevering over verdwenen of oolde karkhoffies in Stellingwarf, dit keer gaot et over dat van Blesdieke. ‘In Helsinki is et now dan eindelik koold,’ vertelt Carolien Hunneman, die alle twie maonden over heur ni’je leven in de Finse heufdstad vertelt. Ze het et now mit naeme over heur wark daor as trener van de Finse jeugdschaetsploeg. In meert dot Carolien heur ploeg trouwens mit an een internationaole wedstried in Thialf. De dadde oflevering van et spannende Nedersaksische vervolgverhael ‘De oflevering’ is schreven in et Aachterhoeks van Derk Jan ten Hoopen, die woonachtig is in et Drentse Zuudwoolde.

De Ovend is los te koop bi’j Bruna Oosterwoolde, The Readshop in Wolvege en de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop, veur € 3,75. Leden van de Stellingwarver Schrieversronte kriegen et blad ommenocht toestuurd.

De Ovend van december 2013: acht extra bladzieden!

fietser 1 (2)

Zulverreigers op et omslag van De Ovend van december (foto: Ruurd Jelle van der Leij) 

Et decembernommer van et Stellingwarfs tiedschrift ‘De Ovend’ is extra dikke wodden. In plak van 32 bestaot et blad dit keer uut 40 bladzieden. Dat komt omreden d’r arg veul kopie binnenkommen is, en de redaktie wol die niet te lange op de plaanke liggen laoten.

Arg interessaant is et artikel ‘De Langelille: oorspronkelik wel een waeternaeme’ van Henk Bloemhoff en Dennis Worst. Deur mit naeme ni’je en opmarkelike risseltaoten van et onderzuukswark van Worst angaonde de geschiedenis van et gebied om De Langelille henne, kommen de beide auteurs tot de konklusie dat de naeme De Langelille van oorsprong wel een waeternaeme is.

In De Ovend is ok et verhael ‘Duvelskeunsten’ opneumen. Mit dat prachtige, spannende verhael wun Sjoukje Oosterloo kotleden de Stellingwarver Schrieveri’jepries. In et decembernommer bin butendat ok biezundere kastverhaelen te lezen, daorveur zorgden Roely Bakker en Jimmy Visser. Netuurlik is d’r nog veul meer in et blad te vienen, zo praot redakteur Jannes Westerhof in de rebriek ‘Dit plak dot me wat’ mit vormgeefster Herma Egberts van Klare Kijk uut Berkoop. Kotleden zorgde Herma nog veur een ommeraek mooie vormgeving van et kienderboek ‘Winterwille’. Netuurfotograaf Ruurd Jelle van der Leij zorgde opni’j veur een peer prachtige foto’s van voegels, dit keer van zulverreigers.

Zulverreigers, plaatje!

Zulverreigers, foto: Ruurd Jelle van der Leij

Wie lid is van de Stellingwarver Schrieversronte krigt De Ovend veur € 18,00 zes keer in et jaor toestuurd; losse nommers kosten € 3,50.

Wolven in De Ovend

print wolf 5 sietske

Foto: Ruurd Jelle van der Leij

Kotleden verscheen alweer de vuufde edisie van jaorgaank 41 van et Stellingwarver tiedschrift De Ovend. Veur een slim vermaekelik verhael zorgde dit keer Freddie de Vries van Hooltpae. Hi’j het et over et weerommekommen van wolven naor Stellingwarf en wat veur veurdielen dat allemaole hebben zal. In ‘Dit plak dot me wat’ praot redakteur Jannes Westerhof mit Titia Bijwaard van Ooldetriene op een bospattien vlakbi’j de Scheene. Ni’j is de mitwarking van Carolien Hunneman, van eerder uut Oosterwoolde. Carolien woont sund kot in de Finse heufdstad Helsinki, en vertelt daor de kommende tied over in De Ovend. Carolien is bekend as een hiele goeie schaetseriedster, en vanzels ok as singer-songwriter. De Ovend start dit keer butendat mit de eerste oflevering van een ni’j Nedersaksisch vervolgverhael. Dat verhael belooft slim spannend te wodden, want in de eerste oflevering zorgt Johan Veenstra al veur ommeraek spannende zaeken. De twiede oflevering wodt schreven deur de Drentse schriever Martin Koster. Kotomme: lezen dat blad!!

De Ovend van augustus is d’r!

Vanwegens de vekaansieperiode en vlak daornao de jaorlikse sutelaktie verscheen al in de dadde weke van juli et augustusnommer van et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend. Ok dit keer bin daor weer prachtige artikels, verhaelen en ni’jgies in te lezen! Redakteur Jannes Westerhof zorgde opni’j veur een arg interessaante oflevering van ‘Oosterse kontakten’, dit keer had hi’j een gesprek mit schriever/dichter Derk Jan ten Hoopen uut Zuudwoolde, mar ofkomstig uut de Aachterhoek. Ten Hoopen is o.e. ok veurzitter van de raod van toezicht van SONT (Stichting Streektaal-organisatie in het Nederlsaksisch Taalgebied). Een ommeraek aorig stok schreef Westerhof butendat over et gesprek dat hi’j kotleden had mit de Haulerwiekster Jan Aalders in ‘Dit plak dot me wat’. In de ni’je Ovend is d’r ok ommedaenken veur keunst, daorveur zorgde Pieter Jonker uut Oosterwoolde. Hi’j schreef een slim lezensweerdig artikel over de van oorsprong uut Makkinge ofkomstige keunstener Aizo Betten, veurzien van ofbeeldings van prachtig wark van Betten. Krek as de eerste is ok de twiede oflevering van “Oolde middelieuwse karkhoffies in Stellingwarf’ slim interessaant. In disse oflevering schrift Rienk Klooster over een oold karkhoffien bi’j Peperge, Klooster dee daor kotleden veerder onderzuuk naor. Ommedaenken is d’r ok veur de foto’s van de winners van de fotowedstried veur schoelekiender. Alle winnende foto’s bin in De Ovend opneumen, mit daorbi’j de reden waoromme juust disse foto’s deur de jury (Marije Kuiper en Ruurd Jelle van der Leij) uutkeuzen binnen. Taelkundige Henk Bloemhoff het et in zien taelrebriek dit keer over ‘Westfaalse peren in oons westen…’, Frank Spijkers tekende een ni’je strip, en Lily Köhler en Klaas Boersma zorgden veur twie vermaekelike verhaelen.

Een abonnement op De Ovend kost € 19,00 in et jaor, et blad wodt je dan jaorliks zes keer toestuurd. De Ovend is ok te koop veur € 3,50 in de losse verkoop: bi’j de Schrieversronte in Berkoop en bi’j de boekhaandels Bruna in Oosterwoolde en The Readshop in Wolvege.

Vroeg juninommer van tiedschrift De Ovend

image0-001

Vroeg vanwegens anbod biezundere dag

Et juninommer van et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend wodt halverwege meie al drokt vanwegens een biezunder anbod. Et gaot om et anbod van een biezundere kulturele dag die op zaoterdag 22 juni plakvienen zal in en om Appelsche henne. De dag wodt orgeniseerd deur pannekoekehuus De Oude Hof (an de Boerestreek in Appelsche) i.s.m. de Stellingwarver Schrieversronte. De dag zal in et teken staon van ‘Et Stellingwarver voegelboek’ en begint mit een prachtige powerpoint-prissentaosie van  netuurfotograaf Ruurd Jelle van der Leij, auteur Freddie de Vries vertelt tiedens een bustocht over de voegelwereld om Appelsche henne. De Oude Hof zorgt morgens veur heerlike koffie mit wat d’r bi’j, nao ofloop kan iederiene genieten van heerlike pannekoeken, mit ies of koffie daor aachteran. De kosten veur et hiele pergramme, inklusief bustocht en pannekoeken, bin € 35,00 per persoon, anmelden kan tot 10 juni bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop.

Exkursie naor Diever, Wilhelminaoord en et Holtingerveld op zaoterdag 7 september

Voerman 3 e kuil 11-8-1936 (1)

G.H. Voerman (foto: archief Drents Museum)

In De Ovend is dit keer o.e. ommedaenken veur misschien wel de bekendste schriever in et Drents, Gerard Nijenhuis, redakteur Jannes Westrerhof zorgde veur een biezunder aorig artikel. Ommedaenken is d’r ok veur de interessaante tentoonstelling ‘Rendierjagers in het Holtingerveld’ die in et Schultehuus in Diever te zien is. Kotleden verscheen ok een boek over dat onderwarp, in De Ovend van april wodde dat al nuumd. Mit naeme ammeteur-archeoloog G.H. Voerman hadde daor veul mit te maeken, hi’j was veural aktief de gemiente Westerveld.  Mar ok in de omkrieten van Buil was Voerman aktief, Hans Salverda schrift anslutend over him en dee veur zien artikel extra onderzuuk naor et wark van Voerman. Op zaoterdag 7 september is d’r veur Schrieversronte-leden een exkursie orgeniseerd naor Diever en et Holtingerveld. Ok over die exkursie is vanzels meer te lezen in De Ovend.

In De Ovend is ok weer de rebriek ‘Dot plak dot me wat’ opneumen. Redakteur Jannes Westerhof praotte dit keer mit Suze Sanders van Der Izzerd. Uteraord bin in de ni’je Ovend ok verhaelen en gedichten te lezen, én d’r is ommedaenken veur de ni’jste uutgiften van de Schrieversronte.