Rippetisies De Verdwenen Peerden bin in volle gang

  
  
De rippetisies veur De Verdwenen Peerden bin in volle gang. Oflopen weke wodde d’r in et dörp Berkoop oefend op et terrein De Bult en in de karke. De kommende weke zal ok op ere lekaosies rippeteerd wodden, zoas op et veltien an Boshoeveweg in Ni’jberkoop. Et belooft een prachtig gebeuren te wodden en et enthousiasme van alle mitwarkers op de veur- en aachtergrond is geweldige groot.
De Verdwenen Peerden is op vri’jdag 3 en zaoterdag 4 augustus; dit unieke festival van streektael en meziek meuj’ vanzels niet missen! 
(Foto’s: Sietske Bloemhoff)

Staepels en staepels lappen!!

    

Deuzen vol, volle tassen en staepels lappen wodden d’r oflopen weke al binnenbrocht bi’j de SSR!! Dat allemaole n.a.v. oonze oproep daornaor t.b.v. de LF2018 mannefestaosie De Verdwenen Peerden. Ok kwammen d’r hiel wat reakties op ‘e oproep naor ni’jsters, dat daoromme wodde oflopen donderdag al een begin maekt mit et ni’jen van de speciaole kleraosie veur zaoterdag 4 augustus. Et ni’jen van de kleraosie gebeurt o.l.v. Mariken Biegman bi’j textielinstituut Hawar in Berkoop.

OPROEP

   

De Verdwenen Peerden: een muzikaol en visueel spektaokel dat mit spoed oolde lappen zocht!

Veur dit spektaokel dat op 4 augustus 2018 in Berkoop holen wodt bin we op zuke naor ni’je en oolde, mooie en minder mooie lappen. Wie het d’r op ’e zoolder nog wat liggen? Et mag van alles wezen: ketoen, linnen, ribflewiel, wol… Kleurig en minder kleurig, bedrokt en effen. We gaon d’r patchworkklieden van maeken, waor we dan weer de kostuums van ni’jen willen veur de veurstelling. De lappen kun inleverd wodden bi’j de SSR in Berkoop tiedens kantooruren (9.00 – 16.00 ure). We kun ze evt. ok bi’j jow ophaelen. Bel dan mar even naor: 0516-451108.

Ni’jste Ovend: ’Rooie balle mit steerns’ en meer

In et juninommer van et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend is een interessaant artikel te lezen van Frans Wuijts uut Ni’jberkoop. In et eerste diel van ’Diepzinnige gemientewaopens van Oost- en West-Stellingwarf’ perbeert de schriever et biezundere symbool van de rooie balle mit de steern in beide waopens te kerakteriseren. In et gemientewaopen van Oost-Stellingwarf is dat een rooie balle mit een zespuntige goolden steern, in et waopen van West-Stellingwarf een rooie balle mit een vuufpuntige zulveren steern. Naor anleiding van de nog altied bestaonde ondudelikhied van et symbool van de balle mit steern het Frans Wuijts veerder onderzuuk daon en et risseltaot daorvan is in zien uut drie dielen bestaonde artikel te lezen.

Bosbargpad

In De Ovend van juni besteedt redakteur Jan Koops in et twiede diel van zien verhael over et ni’je Bosbargpad in Appelsche mit naeme ommedaenken an et eerste diel van et pad. Koops beschrift daor de biezunderheden in die aj’ bi’j et lopen van dat diel van de route integen kommen. Et artikel is veurzien van een achttal prachtige historische foto’s. In de volgende Ovend wodt disse slim infermetieve serie ofsleuten mit et beschrieven van et twiede diel van de tocht.

Biebel vertaelen

Hiel biezunder dit keer is de bi’jdrege van Erica Plomp-den Uijl, Rienk Klooster en Jan Koops. In heur bi’jdrege vertellen ze hoe as neffens heur veur een goeie vertaeling van de Biebel zorgd wodden kan. Dat doen Plomp, Klooster en Koops deur zels veur een veurbeeld te zorgen. Ze hebben daorveur een stok uut de Biebel vertaeld en bin daorbi’j uutgaon van de grondtekst d’r van. Bi’j et vertaelen wodt per zin bekeken: ja, mar hoe zeg ie zoks now in gewoon Stellingwerfs?

Verhaelen, kollum, gedichten, striptekening

In de ni’jste Ovend bin zoas alle keren verhaelen, een kollum, gedichten en een striptekening opneumen. Bi’j de verhaelen gaot et om o.e. et komische verhael ‘Diskriminaosie’ van Freddie de Vries, et biezundere verhael ‘Episode’ van Jaap Elzenaar en et dadde diel van de  riegel katteverhaelen over Boris en Joris, de beide katten van Johan Veenstra. In heur twiemaondelikse kollum vertelt ok Loly Köhler trouwens ok over katten in ‘Et kan verkeren’. Attie Nijboer, Jan van Macken en Willem Jan Teijema schteven ieder een gedicht, en in de strip van Frank Spijkers gaot et ok now weer over de biezundere aeventuren van Otto, heer van Buil.

Et omslag van De Ovend is veurzien van een prachtige foto van Ruurd Jelle van der Leij, en ok in et tiedschrift zels kuj’ genieten van een schitterende foto van disse topfotograaf.

 

De Ovend van april: ommedaenken veur WO2

judas,oranje

Omslagfoto De Ovend (Sietske Bloemhoff)

In et aprilnommer van et Stellingwarver tiedschrift De Ovend is vanwegens 70 jaor bevri’jding veul ommedaenken veur de Twiede Wereldoorlog, en dan mit naeme in de regio  Stellingwarf. Zo vertelt Jan Menger van De Blesse in ‘Dit plak dot me wat’ an redakteur Jannes Westerhof over zien verzaemeling militaria, en bezuken ze tegere et begreefplak in Wolvege daor zeuven bemanningsleden van een Engelse bommewarper begreven liggen. De Lancaster wodde deur een Duuts jachtvliegtuug daelescheuten en kwam branende terechte op et drassige laand bi’j de Sas aachter Sunnege/Ooldetriene. Harmen Houtman schrift over zien reize naor Auswitz – Birkenau en over welke indrok die reize op him maekte. Sjoukje Oosterloo schrift over heur herinnerings an de oorlogsperiode doe ze as kiend vlak bi’j de Drie Tolhekken in Oosterwoolde woonde: ‘Doe de oorlog oflopen was, zag ik op een dag mien Heit thuuskommen. Hi’j was doe bi’j de burgerbescherming. Ik ston mit mem veur et keukenrute en zag een lange riegel mannen anlopen kommen. Twie an twieje leupen ze, en ze hadden allemaole een briede baand om de aarm. Doe de mannen an oons huus toe weren,  stapte heit uut de riegel.  Dat was veur mi’j et aende van de oorlog.

In huus wodde laeter nooit meer over de oorlog praot. Dat doodzwiegen het niet goed west, het laeter wel blieken daon.

Heit kon muuilik praoten over dingen die hi’j mitmaekt het in de oorlog. Vandaege-de-dag hej’ veur zokke perblemen naozorg of ie gaon naor een psychiater. Daor wodde nao de oorlog gien andacht an geven. Et was weer vrede en d’r mos warkt wodden.

Op een dag, et zal in 2007 west wezen, kwam ik onverwaachs bi’j Heit deur de deure. Hi’j zat aachter et orgel te speulen. Doe vertrouwde hi’j me toe, dat as hi’j slim last hadde van oorlogsgedachten, hi’j aachter et orgel zitten gong te speulen. Dan zakten die alderverschrikkeliksten gedaachten weer wat vot en wodde hi’j weer rustig. Dat was dus Heit zien therapie’.

Et Bosbargpad en meer

In De Ovend van april is d’r ok andacht veur et ni’je Bosbargpad in Appelsche. Redakteur Jan Koops was daorveur in gesprek mit Henk Jongsma en Geert Veen van de Historische Verieninge Appelsche e.o. In De Ovend van juni schrift Koops veerder over dat ni’je pad, daor aj’ al lopende onderwegens tal van historische biezunderheden integen kommen zullen. De ni’je Ovendredakteur schreef liekewel ok et slim wetensweerdige artikel ‘Een kruus uut de oorlog om België’. Sund 1839 is België onofhaankelik, mar veurofgaonde daoran was d’r een kotte oorlog. Een groot leger van vri’jwilligers perbeerden die onofhaankelikhied te keren, en in dat leger zatten meer as vierduzend Friezen. Van roem 130 daorvan is zeker dat ze uut de Stellingwarven kwammen.

Veerder in De Ovend

Johan Veenstra vertelt opni’j over de aeventuren van zien beide katten Boris en Joris, Jan van Mackem haokt in op et begrip ‘melkbussehoogte’, en Freddie de Vries het zien overdaenkings bi’j De Lende… In ‘Bericht uut Osaka’ schrift Anne Henk Bloemhoff o.e. over et plaetselike dialekt van die stad, et Kansai-ben, en uteraord vertelt Frank Spijkers in zien striptekening weer over Otto, heer van Buil!