Kursus Laandschopsgeschiedenis gaot op 31 meert in Oosterwoolde uut aende

Op 31 meert gaot in De Miente in Oosterwoolde de kursus Laandschopsgeschiedenis uut aende. De kursus is ontwikkeld deur drs. Dennis Worst, hi’j is ok iene van de kursusleiders. De ere drie kursusleiders bin Oosterwoolde-kenner Rienk Klooster, Henk Bloemhoff (taelkundige) en Emiel Beijk van Staatsbosbeheer. De kursus wodde eerder, mit biezunder veul sukses, in Else geven. De kursus bestaot uut vier aovens en twie exkursies; de kosten bin € 49,50, veur leden van de Historische Veriening gelt een kotting van € 10,00. Je opgeven kan bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Omreden d’r veul belangstelling verwaacht wodt is et zaeke om dat z.g.m. te doen. Meer gegevens én de gegevens om je an te mellen bin te lezen deur even te klikken op: cursus-landschapsgeschiedenis2014 (2).